07 stycznia 2020

Zajęcia edukacyjne „Dwie okupacje 1939-1945”

MUZEUM HISTORYCZNE W EŁKU

ZAPRASZA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I PONAD PODSTAWOWYCH WRAZ Z NAUCZYCIELAMI NA ZAJĘCIA EDUKACYJNE

„Dwie okupacje 1939-1945”

13- 17. 01. 2020

Spotkania realizowane będą w oparciu o wystawę „Dwie okupacje 1939-1945”, która zawiera oryginalne dokumenty, plakaty, zdjęcia dokumentujące okupację niemiecką i sowiecką na ziemiach polskich w okresie II wojny światowej.

Autor wystawy i prowadzący zajęcia:

Jacek Rutkowski, nauczyciel konsultant W-M ODN w Olsztynie Filia w Olecku

ZAJĘCIA BEZPŁATNE

Więcej informacji i zapisy: 87 732 02 84