07 stycznia 2020

Wernisaż wystawy „Dwie okupacje 1939-1945”

Muzeum Historyczne w Ełku
zaprasza na wernisaż wystawy Jacka Rutkowskiego
„Dwie okupacje 1939-1945”.
Wystawa zawiera oryginalne dokumenty, plakaty, zdjęcia dokumentujące okupację niemiecką i sowiecką na ziemiach polskich w okresie II wojny światowej.
10. 01. 2020, godz. 18.00
Autor wystawy:
Jacek Rutkowski, nauczyciel konsultant W-M ODN w Olsztynie Filia w Olecku