07 stycznia 2020

Spotkanie dla nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych

MUZEUM HISTORYCZNE W EŁKU
zaprasza na
spotkanie dla nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych 
9 stycznia 2020 r., godz. 14.00
„Dwie okupacje 1939-1945”
Spotkanie przeprowadzone w oparciu o wystawę dokumentów, plakatów, zdjęć dokumentujących okupację niemiecką i sowiecką na ziemiach
polskich w okresie II wojny światowej oraz prezentację multimedialną  dla nauczycieli i uczniów wszystkich typów szkół.
Autor wystawy i prowadzący spotkanie: Jacek Rutkowski, nauczyciel konsultant W-M ODN w Olsztynie Filia w Olecku