Wojna i powojnie

WOJNA I POWOJNIE
prace laureatów konkursu „Trudne czasy” 2014–2018

redakcja: Jakub Knyżewski, Teresa Ostrowska, Rafał Żytyniec


Konkurs historyczny „Trudne czasy” to wspólny pomysł i efekt współpracy Regionalnego Stowarzyszenia Polskich Dzieci Wojny oraz Muzeum Historycznego w Ełku. Pierwsza edycja konkursu odbyła się w 2014 roku i do tej pory przeprowadzono 5 edycji, w których wzięło udział 101 uczestników. Początkowo konkurs skierowany był do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, a od 2017 roku również do uczniów szkół podstawowych.
Ideą przyświecającą organizatorom była aktywizacja i pobudzenie zainteresowania historią, zwłaszcza tą najbliższą – lokalną i rodzinną – wśród młodego pokolenia. Stąd też formy prezentowanych w niniejszej książce prac mają charakter zróżnicowany, są wśród nich zarówno osobiste relacje świadków historii, wywiady, opowiadania, jak również próby autorskiego opracowania historii rodzinnych, rodzinnego miasta lub wsi.

Kwestia przedwojennego dziedzictwa kulturowego Prus Wschodnich/Mazur/Ełku jest wciąż otwarta. Dlatego sądzimy, że warto podejmować refleksję nad skomplikowaną przeszłością, nad „trudnymi czasami” kształtowania się nowej społeczności Ełku i Mazur. Zainicjowany w ten sposób u młodzieży proces refleksji nad historią dotyka bowiem najistotniejszych kwestii naszej lokalnej tożsamości, a więc – co pokazują publikowane prace – uczy również mądrego i rozsądnego obchodzenia się z przeszłością.


Liczba stron: 240
Format: 135×200
ISBN: 978-83-63838-27-0
Oprawa: miękka
Rok wydania: 2019