Ełcki Przegląd Historyczny nr 2/2016-2019

Ełcki Przegląd Historyczny nr 2/2016-2019

EŁCKI PRZEGLĄD HISTORYCZNY

Rocznik Muzeum Historycznego w Ełku

Wydawany przez Muzeum Historyczne w Ełku rocznik stawia sobie za cel przedstawianie różnorodnych zagadnień historii Ełku i – w szerszym kontekście – całych Mazur. Ze względu na specyfikę mazurskiego pogranicza kulturowego pragniemy w poszczególnych numerach zachować wieloperspektywiczne i interdyscyplinarne spojrzenie na podejmowane tematy, świadomie wychodząc poza tradycyjny, zdeterminowany najczęściej cezurami historii politycznej i narodowej, warsztat badawczy historyka. Ełk i Mazury traktujemy przy tym z perspektywy mikrohistorii jako swoiste laboratorium procesów, które w skali globalnej kształtowały rozwój społeczeństw europejskich w ostatnich dwóch wiekach, tj. nowoczesnych nacjonalizmów, industrializacji, modernizacji oraz ustrojów totalitarnych.


Temat numeru 2/2016-2019: Powojnie

Tematem przewodnim drugiego numeru Ełckiego Przeglądu Historycznego jest „Powojnie”. Tytuł ten został zaczerpnięty ze znanej książki Tony’ego Judta Powojnie. Historia Europy od roku 1945. Brytyjsko-amerykański historyk stwierdza w niej, że „długi cień drugiej wojny światowej ciężko zaważył na całej powojennej Europie” i dopiero „sześćdziesiąt lat po śmierci Hitlera jego wojna i jej skutki wkraczają do historii. Europejskie powojnie
trwało bardzo długo, ale wreszcie dobiegło końca”. Lata 1945–1989 Judt postrzega więc jako okres przejściowy, „powojenny wtręt, nie zamkniętą sprawę konfliktu, który dobiegł końca w 1945 r., ale jego epilog trwał jeszcze pół wieku”. Na początek tego okresu – również w mikroskali Ełku oraz szerzej: Mazur i Warmii – złożyło się szereg zjawisk będących bezpośrednimi konsekwencjami zakończonej właśnie wojny: zniszczenia wojenne, głód, choroby, szaber, zmiany granic, wypędzenia i przymusowe przesiedlenia ludności z dawnych niemieckich terenów wschodnich i wschodnich terenów II RP.

Autorzy:

Zbigniew Chojnowski, Wiesław Cymbor, Anna Dąbrowska, Igor Harasim, Brita Holthuizen, Jakub Knyżewski, Kornelia Kończal, Wojciech Łukowski, Stefan M. Marcinkiewicz, Jerzy Maszczak, Emilia Mieleszko, Robert Traba, Rafał Żytyniec


Rada Naukowa:

Członkowie krajowi:

 • Prof. dr hab. Jan Gancewski, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych UWM w Olsztynie
 • Ks. prof. dr hab. Andrzej Kopiczko, Archiwum Archidiecezji Warmińskiej, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych UWM w Olsztynie
 • Anna Bus, Archiwum Państwowe w Suwałkach, Oddział w Ełku
 • Prof. dr hab. Andrzej Sakson, Wydział Nauk Społecznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu, Instytut Zachodni w Poznaniu
 • Dr hab. Janusz Trupinda, Muzeum Zamkowe w Malborku

Członkowie zagraniczni:

 • Prof. dr hab. Hans-Jürgen Bömelburg, Instytut Historii Uniwersytetu w Gießen
 • Doc. dr Nijolė Strakauskaitė, Klaipėdos universiteto, Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institutas

Redakcja:

 • Dr Rafał Żytyniec, Muzeum Historyczne w Ełku, redaktor naczelny
 • Prof. dr hab. Zbigniew Chojnowski, Instytut Filologii Polskiej, UWM w Olsztynie
 • Jakub Knyżewski, Muzeum Historyczne w Ełku, redaktor prowadzący
 • Dr Kornelia Kończal, Wydział Historii Uniwersytetu Ludwika i Maksymiliana w Monachium
 • Dr Jerzy Łapo, Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie
 • Dr Stefan Marcinkiewicz, Wydział Socjologii, UWM w Olsztynie
 • Janusz Pilecki – redaktor techniczny
 • Dr Radosław Poniat, Instytut Historii, Uniwersytet w Białymstoku

Liczba stron: 336
Format: 150 x 240
ISSN: 2392-3946
ISBN: 978-83-63838-28-7 
Oprawa: miękka
Rok wydania: 2020
INNE DOSTĘPNE WERSJE: ebook