Ełk. Herby i przywileje (Bibliotheca Lyccensis, t.1)

EŁK. HERBY I PRZYWILEJE
(BIBLIOTHECA LYCCENSIS, T.1)

red. J. Knyżewski i R. Żytyniec


Na zawartość prezentowanego tomu składają się reprodukcje, transkrypcja w języku niemieckim oraz tłumaczenie na język polski przywileju lokacyjnego wsi Ełk z 1425 roku, przywileju miejskiego Ełku z 1435 r. oraz odpisu przywileju lokacyjnego z 1669 r. Źródła te uzupełnia opis heraldyczny wizerunków herbów Ełku autorstwa prof. Marka Adamczewskiego oraz przedruk artykułu ś.p. prof. Grzegorza Białuńskiego „Uwagi w sprawie pierwszej lokacji miasta w Ełku”.

Tom ten inicjuje zarazem nową serię publikacji Muzeum Historycznego w Ełku pod nazwą „Bibliotheca Lyccensis”. W serii tej ukazywać się będą ważne dla historii Ełku oraz szerzej – Mazur, Warmii i dawnych Prus Wschodnich – dzieła naukowe, literackie bądź publicystyczne. Będzie ona stanowić otwartą, a zarazem pojemną formułę, przestrzeń dialogu o historii, nie stroniącą zarazem od tematów nurtujących nas obecnie.


WYDANIE DWUJĘZYCZNE (polski, niemiecki)
Tłumaczenie: Alicja Dobrosielska (polski), Andrzej Szymański (polski), Sandra Ewers (niemiecki)
Liczba stron: 102
Format: 280×190
ISBN (seria): 978-83-63838-31-7
ISBN (T.1): 978-83-63838-32-4
Oprawa: miękka
Rok wydania: 2020
INNE DOSTĘPNE WERSJE: ebook