Ełk. Herby i przywileje (Bibliotheca Lyccensis, t.1)

„Ełk. Herby i przywileje” , red. J. Knyżewski i R. Żytyniec, Ełk: Muzeum Historyczne w Ełku 2020 (Bibliotheca Lyccensis, t.1).

Na zawartość prezentowanego tomu składają się reprodukcje, transkrypcja w języku niemieckim oraz tłumaczenie na język polski przywileju lokacyjnego wsi Ełk z 1425 roku, przywileju miejskiego Ełku z 1435 r. oraz odpisu przywileju lokacyjnego z 1669 r. Źródła te uzupełnia opis heraldyczny wizerunków herbów Ełku autorstwa prof. Marka Adamczewskiego oraz przedruk artykułu ś.p. prof. Grzegorza Białuńskiego „Uwagi w sprawie pierwszej lokacji miasta w Ełku”.

Tom ten inicjuje zarazem nową serię publikacji Muzeum Historycznego w Ełku pod nazwą „Bibliotheca Lyccensis”. W serii tej ukazywać się będą ważne dla historii Ełku oraz szerzej – Mazur, Warmii i dawnych Prus Wschodnich – dzieła naukowe, literackie bądź publicystyczne. Będzie ona stanowić otwartą, a zarazem pojemną formułę, przestrzeń dialogu o historii, nie stroniącą zarazem od tematów nurtujących nas obecnie.


Publikacja dostępna jest również jako EBOOK