03 lipca 2023

Skarb monet z Ełku z XVII w. – konserwacja i analizy

Muzeum Historyczne w Ełku pozyskało dofinansowanie w wysokości 50 000 zł ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury z programu rządowego „Ochrona zabytków archeologicznych”.

W ramach projektu pn. „Skarb monet z Ełku z XVII w. – konserwacja i analizy” wszystkie monety z odnalezionego w 2020 r. przez Stowarzyszenie Historyczno-Eksploracyjne Jaćwież skarbu zostaną poddane procesowi oczyszczenia, a 200 sztuk zostanie poddanych szczegółowym analizom pierwiastkowym. Pozwoli ona na ustalenie, z jakich stopów metali były wykonywane monety, co ma znaczenie np. przy badaniach nad fałszerstwami i psuciem pieniądza, co było w XVII wieku zjawiskiem bardzo częstym.

Realizacja projektu potrwa do końca 2023 roku. W 2024 r. planowane jest wydanie publikacji podsumowującej wyniki badań.


(Aktualizacja 12.12.2023)

Muzeum Historyczne w Ełku przeprowadziło w tym roku proces oczyszczenia i konserwacji monet z tzw. skarbu ełckiego odnalezionego w 2020 roku na ul. Wojska Polskiego. Przypomnijmy, że skarb ten to największe znalezisko archeologiczne w historii Ełku, składające się z 683 monet z XVII wieku. W specjalistycznym  laboratorium Instytutu Archeologii i Etnografii Polskiej Akademii Nauk oczyszczono je z warstwy zabrudzeń i korozji, po czym powleczono je warstwą ochronną, zabezpieczającą przed wznowieniem procesów korozyjnych. Ponadto 200 wybranych monet zostało poddanych analizie składu pierwiastkowego, co znacząco poszerza naszą wiedzę na temat nowożytnego mennictwa europejskiego. Przeprowadzona konserwacja i badania staną się podstawą do przeprowadzenia dalszych analiz a finalnie zakończą się wydaniem w 2024 roku monografii skarbu ełckiego.


Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego

Wartość zadania wyniosła 62 490 zł, z czego wartość dofinansowania ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu rządowego „Ochrona zabytków archeologicznych” to 49 592,06 zł.