03 lipca 2023

Skarb monet z Ełku z XVII w. – konserwacja i analizy

Muzeum Historyczne w Ełku pozyskało dofinansowanie w wysokości 50 000 zł ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury z programu rządowego „Ochrona zabytków archeologicznych”.

W ramach projektu pn. „Skarb monet z Ełku z XVII w. – konserwacja i analizy” wszystkie monety z odnalezionego w 2020 r. przez Stowarzyszenie Historyczno-Eksploracyjne Jaćwież skarbu zostaną poddane procesowi oczyszczenia, a 200 sztuk zostanie poddanych szczegółowym analizom pierwiastkowym. Pozwoli ona na ustalenie, z jakich stopów metali były wykonywane monety, co ma znaczenie np. przy badaniach nad fałszerstwami i psuciem pieniądza, co było w XVII wieku zjawiskiem bardzo częstym.

Realizacja projektu potrwa do końca 2023 roku. W 2024 r. planowane jest wydanie publikacji podsumowującej wyniki badań.


Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego

Wartość zadania wyniosła 63 005 zł, z czego wartość dofinansowania ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu rządowego „Ochrona zabytków archeologicznych” to 50 000 zł.