Nasze projekty

Fundusze krajowe i europejskie

Konserwacja karety (XIX w.) ze zbiorów Muzeum Historycznego w Ełku

Kareta z przełomu XIX/XX w. odzyska dawny blask. Muzeum Historyczne w Ełku, po rozstrzygnięciu...