29 stycznia 2021

Muzeum ponownie otwarte!

Muzeum ponownie otwarte dla zwiedzających!

Zapraszamy od 2 lutego 2021 r. (wtorek),
przy czym przypominamy o obowiązujących zasadach zwiedzania i funkcjonowania Muzeum:

Muzeum Historyczne w Ełku jest otwarte dla zwiedzających od wtorku do niedzieli w godzinach 9.30-16.30. Przerwa techniczna w godzinach 13.30-14.00.

ZASADY dot. zwiedzania sal wystawowych:

 1. W salach wystawowych w budynku Muzeum może jednorazowo przebywać 8 osób.
 2. Przy wejściu do sali wystawowej jest umieszczony dozownik z płynem do dezynfekcji rąk oraz rękawiczkami, z których należy skorzystać.
 3. Podczas zwiedzania obowiązkowe jest zakrywanie twarzy i nosa oraz zachowanie przepisowej odległości 1,5 m od siebie (również podczas zwiedzania ekspozycji znajdującej się na terenach otwartych wokół Muzeum).

POZOSTAŁE WYTYCZNE:

 1. Ze względu na szkodliwy wpływ ewentualnej dezynfekcji ze zwiedzania zostają wyłączone wnętrza zabytkowych lokomotyw i wagonów.
 2. Do czasu zmiany odpowiednich przepisów z użytkowania zostaje wyłączony Park Odkrywców Kolei.
 3. Działalność edukacyjna zarówno stacjonarnie (z zachowaniem rygoru sanitarnego), jak i online.
 4. Na wernisażach planowanych wystaw będzie mogła przebywać jedynie dozwolona przepisami liczba osób, wydarzenia te będą jednak transmitowane na żywo przez Internet, tak, aby mogła w nich uczestniczyć większa liczba osób.
 5. W formie spotkań online kontynuowana będzie również działalność popularno-naukowa Muzeum (wykłady otwarte, Colloquia Lenziana).
 6. Kontakt z administracją Muzeum: dzwonek przy wejściu do pomieszczeń biurowych (preferowany kontakt telefoniczny 87 732 02 83).
 7. Eksponaty przekazywane do zbiorów Muzeum poddane zostaną dwutygodniowej kwarantannie w specjalnie wydzielonym pomieszczeniu.
 8. Muzeum wstrzymuje przyjmowanie rzeczy o dużych rozmiarach, a także w dużych ilościach na raz, co uniemożliwia ich bezpieczne przechowywanie przez okres kwarantanny.