10 lipca 2023

Lato w Muzeum. Wtorki na Kolejce: Historia ziem polskich

Muzeum Historyczne w Ełku zaprasza na
FESTYN HISTORYCZNY

LATO W MUZEUM. WTORKI NA KOLEJCE 2023

pod hasłem:

HISTORIA ZIEM POLSKICH

 

Termin: 11 lipca 2023, godz. 10.00-14.00

Teren Muzeum Historycznego w Ełku, ul. Wąski Tor 1
Wstęp wolny!

 

W programie:

 • starożytność ziem polskich, prezentacja kultur z terenów współczesnej Polski na tle Greków i Rzymian
 • powstanie Państwa Polskiego, czyli wczesne średniowiecze
 • czasy królów, rycerzy i dam dworu, czyli późne średniowiecze Królestwa Polskiego
 • Rzeczypospolita Obojga Narodów i kultura szlachecka
 • czasy upadku i naprawy, czyli XVIII wiek, Konstytucja III Maja i czas upadku RON
 • Wojny Napoleońskie a sprawa polska
 • powstania narodowościowe, historia zrywów XIX wieku
 • Polska Niepodległa, czasy odbudowy Rzeczypospolitej po latach niewoli
 • II RP i wojna obronna 1939
 • Polska i Polacy w II Wojnie Światowej oraz odrodzenie się Rzeczypospolitej pod wpływami ZSRR
 • Polska Rzeczpospolita Ludowa, ludzie i ich życie w nowych realiach

Ponadto:

10.30 i 13.30: oprowadzanie po wystawie „Światłem zapisane. Fotograficzna historia Ełku”

11.00-12.00: jazda drezyną na czas

12.00: spektakl teatralny: „O Prosiaczku, który jadł za dużo lizaczków”, STUDIO ARTYSTYCZNE EFEKT

10.00-14.00: warsztaty kreatywne dla dzieci i zwiedzanie ścieżki edukacyjnej „Co kryje stara lokomotywownia?”