Wielokulturowy Świat Siegfrieda Lenza

redakcja naukowa: Jarosław Ławski, Rafał Żytyniec;
Muzeum Historyczne w Ełku, Uniwersytet w Białymstoku, 2014
(colloquia orientalia bialostocensia, Literatura/Historia, XII)

Publikacja jest plonem Międzynarodowej Konferencji „Wielokulturowy świat Siegfrieda Lenza”, która miała miejsce w dniach 11-12 października 2013 r. w Ełku, rodzinnym mieście pisarza. Zebrane w niej zostały teksty polskich i niemieckich germanistów, dotyczące różnorodnych aspektów (politycznych, socjologicznych, historycznoliterackich oraz teoretycznych) dzieła Siegfrieda Lenza i jego recepcji w Polsce i w Niemczech.