1957. Ełk w obiektywie Giseli i Klausa Skibowskich

1957. Ełk w obiektywie Giseli i Klausa Skibowskich

Muzeum Historyczne w Ełku, 2015

Publikacja stanowi katalog do wystawy o tym samym tytule, zaprezentowanej w Muzeum Historycznym w Ełku od lipca do września 2015 roku na terenie Ełckiej Kolei Wąskotorowej. Zostały w niej zebrane unikatowe fotografie, wykonane przez Giselę i Klausa Skibowskich podczas czterodniowego pobytu w Ełku wiosną 1957 r.

Klaus Skibowski, pochodzący z Ełku niemiecki dziennikarz, do 1967 roku pracownik sztabu prasowego Konrada Adenauera, a następnie współtwórca Katolickiej Agencji Prasowej, dokonał poprzez swoje fotografie niezwykle cennego zapisu ówczesnej rzeczywistości miasta i jego mieszkańców. Zdjęcia Skibowskich są o tyle interesujące, że fotografem jest niemiecki mieszkaniec dawnego miasta Lyck, a fotografowanymi jego nowi, polscy mieszkańcy, z którymi Skibowski nawiązuje partnerski dialog ponad stereotypami dzielącymi wówczas oba narody. Prezentowane w katalogu fotografie zostały umieszczone w szerszym kontekście historycznym stosunków polsko-niemieckich bezpośrednio przed i po „odwilży” październikowej 1956 r. oraz zestawione z cytatami ze wspomnień Giseli i Klausa Skibowskich.