02 czerwca 2023

Wybory ’89 w Ełku

Wybory 4 czerwca 1989 roku odbyły się dzięki ustaleniom podjętym wcześniej podczas obrad Okrągłego Stołu. Obowiązywał podział mandatów zakładający, że strona rządowa ma zagwarantowane 65% miejsc w przyszłym Sejmie, a pozostałe 35% może obsadzić strona opozycyjna. Solidarność obsadziła wszystkie przyznane jej mandaty w Sejmie oraz większość w nowoutworzonym Senacie, do którego wybory były w pełni demokratyczne. Z ówczesnego województwa suwalskiego kandydatami opozycyjnymi byli Jerzy Pietkiewicz, Stanisław Bernatowicz, Bronisław Geremek oraz Andrzej Wajda – wszyscy uzyskali mandaty. Frekwencja wyborcza w I turze wyniosła 59% w woj. suwalskim oraz 63% w kraju. Druga tura wyborów odbyła się 18 czerwca i głosowano wówczas wyłącznie na kandydatów strony rządowej, ponieważ w I turze otrzymali zbyt mało głosów, aby uzyskać mandaty. Frekwencja w II turze wyniosła 23%.

Najlepszym podsumowaniem wyborów czerwcowych mogą być słowa prof. Bronisława Geremka wypowiedziane podczas spotkania z wyborcami w Ełku 28 maja: nie są to jeszcze wybory wolne (…), jednak za 4 lata będą już wybory demokratyczne w odróżnieniu od dotychczasowych.

Rzeczywiście następne już takie były.

Zapraszamy do oglądania wystawy wirtualnej, w której pokazujemy, jak wyglądała kampania wyborcza w Ełku, kto kandydował i jaki miał program, jakie działania wobec wyborów podjęła Służba Bezpieczeństwa i jakie były echa pierwszych częściowo wolnych wyborów do parlamentu w regionalnej prasie.

Zobacz wystawę.

Wybory ’89 w Ełku

scenariusz wystawy:
Jakub Knyżewski
Rafał Żytyniec