31 marca 2020

Wystawy: Dwie okupacje. Od zaborów do niepodległości

Przy współpracy Muzeum Historycznego w Ełku wraz z Warmińsko-Mazurskim Ośrodkiem Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie filia w Olecku,

w latach 2018 i 2019 uczniowie ełckich szkół mieli okazję obejrzeć wystawy historyczne autorstwa Jacka Rutkowskiego, nauczyciela- konsultanta W-M ODN Olsztynie filia w Olecku:

„Od zaborów do Niepodległości” oraz „Dwie okupacje 1939-1945”, a także wziąć udział w zajęciach edukacyjnych o tych samych tytułach.

Wystawy zostały opracowane na podstawie prywatnych zbiorów J. Rutkowskiego w skład których wchodzą: oryginalne dokumenty, plakaty, pocztówki, zdjęcia dokumentujące okupację niemiecką i sowiecką na ziemiach polskich w okresie II wojny światowej.

Zapraszamy do obejrzenia prezentacji z wystaw, w razie pytań prosimy o kontakt mailowy: rutkowski@wmodn.olsztyn.pl