11 stycznia 2024

Wykład otwarty: Polacy wobec Zagłady Żydów

Muzeum Historyczne w Ełku
zaprasza na pierwszy w tym roku wykład otwarty:

Polacy wobec Zagłady Żydów

na przykładzie takich utworów jak „Protest” Zofii Kossak czy „Biedni Polacy patrzą na getto” Jana Błońskiego

Joanna Król-Komła (Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN)

wykład w ramach Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu, który obchodzony jest 27 stycznia

 

Termin: 18 stycznia 2024 (czwartek), godz. 18.00
Miejsce: Muzeum Historyczne w Ełku, ul. Wąski Tor 1 (Centrum Edukacji Muzealnej)
wstęp wolny!

 

Joanna Król-Komła – ukończyła studia literaturoznawczo-językoznawcze oraz specjalizację nt. historii i kultury Żydów polskich na Uniwersytecie Warszawskim, była również stypendystką na Uniwersytecie w Tel Awiwie. W Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN pracuje od 2010 roku, kieruje pracami nad portalami wiedzy Wirtualny Sztetl, Polscy Sprawiedliwi oraz repozytorium cyfrowym i Centrum Informacji Historycznej. Autorka licznych wywiadów historii mówionej z Ocalałymi podczas Zagłady, Sprawiedliwymi wśród Narodów Świata, żydowskimi emigrantami czasu odwilży 1956 i Marca 1968 oraz przedstawicielami współczesnej społeczności Żydów polskich. Współreżyserka filmu dokumentalnego „Ocaleni” (2013), współautorka wystawy „Z narażeniem życia. Polacy ratujący Żydów podczas Zagłady” (2011), autorka licznych etiud i krótkich form filmowych poświęconych losom Żydów polskich. Ostatnio opublikowała m.in. esej „Podczas wojny przebywał w łódzkim getcie”. Portret architekta Ignacego Gutmana w roczniku „Zagłada Żydów. Studia i Materiały” (2020).