14 kwietnia 2022

Wykład otwarty MHE: Setki (nie)zapomnianych. Opuszczone miejscowości Warmii, Mazur i Powiśla

Muzeum Historyczne w Ełku
zaprasza na
wykład otwarty:

Setki (nie)zapomnianych. Opuszczone miejscowości Warmii, Mazur i Powiśla

dr Anna Majewska (Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego)

 

Termin: 22 kwietnia 2022 (piątek), godz. 18.00
Miejsce: Muzeum Historyczne w Ełku, ul. Wąski Tor 1
wstęp wolny!

 


dr Anna Majewska – geograf i archeolog. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się na przekształceniach krajobrazu kulturowego zachodzących w wyniku przebiegu i konsekwencji konfliktów zbrojnych oraz przemian politycznych. Jest kierownikiem projektu nt. Pamięć krajobrazu zanikających miejscowości z terenu dawnych Prus Wschodnich – materialny wymiar przerwania ciągłości osadnictwa, realizowanego w ramach grantu Narodowego Centrum Nauki. Autorka licznych artykułów naukowych dotyczących żydowskiego i protestanckiego dziedzictwa materialnego. Swoje aktualne zainteresowania badawcze lokuje w przestrzeni Warmii i Mazur, których naukowe eksploracje nieustannie przynoszą nowe informacje na temat dziś już opuszczonych, a niegdyś tętniących życiem wsi, dworów i leśniczówek. Kilkuletnie badania prowadzone na tym obszarze, zaowocowały ukończeniem doktoratu na temat skali wyludnienia wiejskich jednostek osadniczych po zakończeniu drugiej wojny światowej oraz przekształceń krajobrazu, które zaszły w wyniku depopulacji.

       Są historie, których nie ma już kto opowiedzieć, a pozostają uwiecznione w krajobrazie. Te ślady, to transzeje i leje po bombach, piecowe kafle i fragmenty ceramiki, fundamenty domów, drzewa, krzyże cmentarzy i brukowane drogi. To materialne zapisy losów dawnych lokalnych społeczności i ich wsi. Ich odczytywanie, to zgłębianie historii pozostających często poza głównym i oficjalnym dyskursem – tych zapomnianych, niechcianych, czy ignorowanych, a często prawdziwie ukrytych, bo pozostających pod gąszczem traw i zarośli, w głębi lasów, pośrodku pól. Potrzeba niemałego trudu, aby do nich dotrzeć i je spisać. Tym większa jednak satysfakcja i motywacja – móc uchronić od zapomnienia.