16 stycznia 2023

Wspólna prośba Wspólnoty Mieszkańców Powiatu Ełckiego (Kreisgemeinschaft Lyck) oraz Muzeum Historycznego w Ełku

Szanowni Państwo,

poniżej publikujemy w języku niemieckim i polskim wspólną prośbę Muzeum Historycznego w Ełku oraz Wspólnoty Mieszkańców Powiatu Ełckiego Ełckiego (Kreisgemeinschaft Lyck) o wsparcie naszej akcji gromadzenia fotografii, dokumentów i innych pamiątek związanych z historią Ełku.

W języku niemieckim prośba została opublikowana na stronie internetowej Wspólnoty Mieszkańców Powiatu Ełckiego: https://www.kreis-lyck.de/aktuelles/.

Prosimy o jej rozpowszechnienie wśród wszystkich potencjalnie zainteresowanych osób.


Sehr geehrte Damen und Herren,

nachstehend veröffentlichen wir in deutscher und polnischer Sprache einen gemeinsamen Aufruf des Historischen Museums in Lyck und der Kreisgemeinschaft Lyck zur Unterstützung unserer Sammlungsaktion von Fotografien, Dokumenten und anderen Erinnerungsstücken, die mit der Geschichte der Stadt verbunden sind.

In deutscher Sprache erschien der Aufruf auf der Internetseite der Kreisgemeinschaft Lyck: https://www.kreis-lyck.de/aktuelles/.

Wir möchten Sie bitten, den Aufruf unter interessierten Menschen zu teilen.

Wspólna prośba Wspólnoty Mieszkańców Powiatu Ełckiego (Kreisgemeinschaft Lyck) oraz Muzeum Historycznego w Ełku

Wspólnota Mieszkańców Powiatu Ełckiego (Kreisgemeinschaft Lyck) oraz Muzeum Historyczne w Ełku podejmują wspólne działania na rzecz zachowania różnorodnej pamięci miasta Lyck i Ełk. Poprzez wieki miasto zmieniało swoją przynależność, wchodząc najpierw w skład Cesarstwa Niemieckiego, Republiki Weimarskiej, narodowosocjalistycznych Niemiec, a następnie PRL i III RP i będąc zarazem małą ojczyzną dla wielu pokoleń mieszkańców. Wyrazem tej różnorodnej historii miasta i jego mieszkańców są m.in. zdjęcia i różnego rodzaju dokumenty i pamiątki historyczne.

Jak powszechnie wiadomo, duży wpływ na historię miasta miał przełom, który dokonał się w 1945 roku. Konsekwencją wymiany ludności był fakt, że wiele wartościowych pamiątek historycznych – zarówno tych pochodzących sprzed, jak i tych powstałych po 1945 roku – znalazło się z daleka od Ełku, w innym kraju. Zachowanie, konserwacja i udostępnianie tych świadectw czasu jest ważną częścią działań podejmowanych przez miasto Ełk i wszystkich związanych z nim ludzi.

Muzeum Historyczne w Ełku zwraca się do Państwa z prośbą o wsparcie tej ważnej akcji:

  • jeśli posiadają Państwo wspomniane wyżej dokumenty,
  • jeśli znają Państwo kogoś, kto posiada takie dokumenty,
  • jeśli znają Państwo stowarzyszenia albo instytucje, które posiadają tego rodzaju zasoby,

to prosimy o nawiązanie z nami kontaktu. Osobą kontaktową dla Państwa jest pan Jakub Knyżewski, Muzeum Historyczne w Ełku, ul. Wąski Tor 1, PL 19-300 Ełk, Tel. +48 87 732 02 85, e-mail: j.knyzewski@muzeum.elk.pl.

Muzeum Historyczne w Ełku przyjmuje materiały zarówno w formie analogowej, jak i cyfrowej. Cieszymy się na Państwa sugestie, oferujemy nasze wsparcie i fachowe doradztwo. Jesteśmy również gotowi sami wykonać skany powierzonych nam materiałów. Zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o rozpropagowanie tego apelu pośród wszystkich potencjalnie zainteresowanych osób. Mamy nadzieję, że uda się w ten sposób uratować i udostępnić naszej publiczności oraz przyszłym pokoleniom cenne pamiątki z historii naszego miasta.

Z poważaniem

Bärbel Wiesensee, Prezes Wspólnoty Mieszkańców Powiatu Ełckiego (Kreisgemeinschaft Lyck)

Dr Rafał Żytyniec, Dyrektor Muzeum Historycznego w Ełku


Aufruf zur Bewahrung von Erinnerungsstücken

Der Kreisgemeinschaft Lyck und dem Historischen Museum in Ełk ist es ein besonderes Anliegen, die vielfältige Erinnerung an Lyck und Ełk zu bewahren. Eine Stadt, die im Wandel der Zugehörigkeit zum Deutschen Kaiserreich über die Weimarer Republik, dem nationalsozialistischen Deutschland, der Volksrepublik Polen bis hin zur Dritten Polnischen Republik Generationen von Menschen Heimat war. Diese mannigfaltige Geschichte der Stadt und Ihrer Bewohner drückt sich unter anderem in zahlreichen Fotoaufnahmen und Erinnerungsstücken aus.

Nun ist es jedoch so, wie wir alle wissen, dass sich ein bedeutender Teil der Geschichte der Stadt im Umbruch des Jahres 1945 widerspiegelt. Der Austausch der Bevölkerung hatte auch zur Folge, dass sich viele dieser historisch wertvollen Erzeugnisse – sowohl von vor als später auch nach 1945 – in einem anderen Land, weit entfernt von Ełk, wiederfanden. Für die Stadt Ełk und aller ihr verbundenen Menschen sei die Bewahrung, ggf. Restauration und Bereitstellung dieser Zeitdokumente ein hehres Ziel!

Das Historische Museum in Ełk bittet Sie bei dieser wichtigen Aufgabe um Ihre Mithilfe:

  • Falls sich Dokumente dieser Art in Ihrem Besitz befinden
  • Sie Menschen kennen, die solche Dokumente besitzen
  • Sie Vereine oder andere Institutionen kennen, die einen solchen Bestand führen

Dann möchten wir Sie bitten, mit uns Kontakt aufzunehmen. Ihr Ansprechpartner ist Herr Jakub Knyżewski, Muzeum Historyczne w Ełku, ul. Wąski Tor 1, PL 19-300 Ełk, Tel. +48 87 732 02 85, E-mail: j.knyzewski@muzeum.elk.pl.

Das Historische Museum nimmt Materialien sowohl in analoger als auch digitaler Form entgegen, freut sich über Ihre Tipps, unterstützt und berät Sie gerne! Wir sind auch gerne bereit, die Scans der Materialien selbst anzufertigen. Ebenfalls möchten wir Sie bitten, diesen Aufruf unter interessierten Menschen zu teilen. Helfen Sie uns dabei, kostbare Schätze unserer Stadt der Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen, auf das auch künftige Generationen sich an ihnen erfreuen können.

Mit freundlichem Gruß

Bärbel Wiesensee, Kreisvertreterin, Kreisgemeinschaft Lyck e.V.

Dr. Rafał Żytyniec, Direktor des Historischen Museums in Ełk/Lyck