10 listopada 2022

Spotkania promujące książkę „Prosto przez Prostki. W czasie i przestrzeni po gminie Prostki”

Wójt Gminy Prostki Rafał Wilczewski
zaprasza na spotkania promujące książkę

„Prosto przez Prostki. W czasie i przestrzeni po gminie Prostki”

autor: dr Stefan Michał Marcinkiewicz
wydawnictwo: Muzeum Historyczne w Ełku

Terminy spotkań:

  • 15.11.2022 r.  godz. 17.00
    Dom Spotkań z Kulturą w Prostkach (ul. 1 Maja 34)
  • 18.11.2022 r. godz. 17.00
    Szkoła Podstawowa im. Ks. Bpa Edwarda Samsela w Wiśniowie Ełckim
  • 22.11.2022 r. godz. 17.00
    świetlica wiejska w Bobrach (budynek byłej szkoły)

W harmonogramie spotkań przewidziana jest prelekcja autora odnośnie informacji zawartych w publikacji,  prezentacja dotycząca roli funduszy sołeckich w kształtowaniu przestrzeni turystycznej miejscowości oraz słodki poczęstunek.


Gmina Prostki w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Inicjatyw Społecznych „Nasze Prostki” realizuje projekt: „Lokalne dziedzictwo kluczem do wzmocnienia kapitału społecznego gminy Prostki”. Przedmiotem projektu jest promocja dziedzictwa historycznego i kulturowego gminy poprzez publikację książkową, opracowaną przez Muzeum Historyczne w Ełku, współfinansowaną ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 objętego PROW na lata 2014-2020.