12 września 2023

Odeszła śp. Teresa Ostrowska

Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Pani Teresy Ostrowskiej, od lat bardzo mocno związanej z Muzeum Historycznym w Ełku, która zawsze chętnie dzieliła się z nami swoją wiedzą o historii naszego miasta oraz przeżyciami z okresu trudnego dzieciństwa podczas II wojny światowej.

Teresa Ostrowska urodziła się 27 maja 1936 r. w Szymanach koło Grajewa. Do 10 września 1944 r. z rodzicami i rodzeństwem mieszkała we wsi Pieńczykówek w pobliżu Rajgrodu. W tym dniu Niemcy spacyfikowali 13 okolicznych wsi. Spłonęło wówczas także rodzinne gospodarstwo rodziny Ostrowskich. Ojca aresztowano i torturowano w Grajewie, a następnie wywieziono na roboty do Rydzewa, gdzie zmuszony był do pracy przy budowie umocnień wojennych, a następnie rozstrzelany 20 stycznia 1945 r. Jako że po wojnie nie było dokąd wracać, rodzina Ostrowskich wyjechała na teren dawnych Prus Wschodnich. We wsi Borki Teresa Ostrowska uczęszczała do szkoły podstawowej. 19 października 1946 r. spotkała ją następna tragedia: w wypadku samochodowym zginęła jej matka. Od 13 września 1949 r. do 30 czerwca 1951 r. dziewczynka przebywała w Domu Dziecka Caritas prowadzonym od 1946 r. przez siostry benedyktynki misjonarki w Ełku. Po ukończeniu szkoły podstawowej uczęszczała do Technikum Handlowego w Ełku, które w 1956 r. ukończyła egzaminem maturalnym. Swoje życie zawodowe związała najpierw z przemysłem spożywczym, pracując m.in. na stanowisku kierownika laboratorium w ełckiej winiarni. W dalszym ciągu uzupełniała swoje kwalifikacje zawodowe, kończąc Państwową Szkołę Techniczną Przetwórstwa Owoców i Warzyw w Sandomierzu oraz studia w zakresie technologii żywności na Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie, po których rozpoczęła pracę nauczyciela w Technikum Spożywczo-Chemicznym w Ełku. W 1997 r. Teresa Ostrowska przeszła na emeryturę.

Jako długoletnia Prezes Regionalnego Stowarzyszenia Polskich Dzieci Wojny w Ełku bardzo aktywnie działała, aby pamięć o wojnie, zwłaszcza wśród młodzieży, w którą tak wierzyła, nie zaginęła, lecz była swoistą przestrogą. Organizowała w tym celu m.in. cieszące się dużą popularnością wycieczki śladami II wojny światowej w Ełku i powiecie ełckim czy też wspólnie z Muzeum Historycznym w Ełku – konkursy literacko-historyczne pn. „Trudne czasy”.

Panią Teresę Ostrowską – choć wszyscy nazywaliśmy ją Panią Tereską, bo po prostu nie dało się inaczej – zapamiętamy jako osobę ciepłą, bardzo serdeczną, o niezwykle pogodnym usposobieniu, która mimo swojego wieku i przeżyć była otwarta na doświadczenia młodszych pokoleń. Wdzięczni jesteśmy za każde wspólne działanie, każde zwykłe-niezwykłe spotkanie…

Rodzinie i Bliskim składamy wyrazy współczucia.