30 stycznia 2024

Dr Rafał Żytyniec po raz kolejny Dyrektorem Muzeum Historycznego w Ełku

25 stycznia 2024 r. Tomasz Andrukiewicz, Prezydent Miasta Ełku, powołał dr. Rafała Żytyńca na dyrektora Muzeum Historycznego w Ełku, który 1 lutego 2024 r. oficjalnie rozpocznie kolejną, tym razem 7-letnią kadencję na ww. stanowisku.

 

Dr Rafał Żytyniec (ur. 1976 r.) jest kulturoznawcą – ukończył studia na Wydziale Nauk o Kulturze Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą oraz Wydziale Językoznawstwa i Kulturoznawstwa Stosowanego Uniwersytetu Jana Gutenberga w Moguncji z siedzibą w Germersheim.

W latach 2005-2006 – adiunkt i sekretarz naukowy w Instytucie Zachodnim w Poznaniu, w latach 2006-2011 – pracownik naukowy Centrum Badań Historycznych PAN w Berlinie, zaś od 2012 r. – adiunkt Działu Historycznego Muzeum Historycznego w Ełku. 5 września 2018 r. zaczął pełnić obowiązki dyrektora MHE, a 1 lutego 2019 r. objął stanowisko dyrektora tej placówki.

Zainteresowania badawcze: historia literatury i kultury Prus Wschodnich ze szczególnym uwzględnieniem obszaru Warmii i Mazur, historia i współczesność polsko-niemieckich stosunków kulturowych, porównawcze aspekty niemieckiej i polskiej kultury pamięci, druga wojna światowa w pamięci zbiorowej Polaków i Niemców.

 

fot. Urząd Miasta Ełku