09 kwietnia 2024

Cyfrowy Skarb Ełcki: digitalizacja i udostępnianie zbioru monet z XVII w. odnalezionych na terenie miasta Ełku

Muzeum Historyczne w Ełku rozpoczęło realizację projektu „Cyfrowy Skarb Ełcki: digitalizacja i udostępnianie zbioru monet z XVII w. odnalezionych na terenie miasta Ełku”, którego celem jest stworzenie wizerunków cyfrowych monet Skarbu Ełckiego (zdjęcia w wysokiej rozdzielczości pozwalające na obejrzenie monet w znacznym powiększeniu) oraz bezpłatne udostępnienie tych wizerunków na stronie internetowej Muzeum (stworzenie galerii internetowej). Zadanie przewiduje digitalizację i udostępnienie 671 monet pochodzących ze zbiorów Muzeum Historycznego w Ełku. Zasoby zostaną udostępnione na stronie: cyfrowezbiory.muzeum.elk.pl. Ponadto wizerunki 50 najważniejszych monet zostaną udostępnione na portalu Kronik@ (kronika.gov.pl).

Galeria internetowa ma pozwalać użytkownikom na przeszukiwanie udostępnionych zbiorów i wyświetlanie zawartości przy pomocy dowolnej przeglądarki na komputerach i urządzeniach mobilnych.

Muzeum zamierza korzystać z wdrożonych w ten sposób rozwiązań także przy dalszej sukcesywnej digitalizacji posiadanych zbiorów.

W skład zbioru monet nazwanego Skarbem Ełckim wchodzą odnalezione w 2020 r. na terenie Ełku monety z XVII w., z których najcenniejsze to:

  • orty Jana Kazimierza, w tym rzadki ort z 1651 r. o wartości 21 groszy,
  • talar niderlandzki (Matthias I),
  • orty Zygmunta III Wazy,
  • orty Jerzego Wilhelma.

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego. Wartość dofinansowania: 106.000,00 zł. Całkowita wartość zadania: 144.002,00 zł. Data podpisania umowy o dofinansowanie zadania: 24.04.2024

Projekt realizowany w ramach programu Kultura Cyfrowa.