21 marca 2023

Colloquia Lenziana: Polskie ślady w Niemczech – Kalejdoskop (promocja książki)

Muzeum Historyczne w Ełku zaprasza na pierwsze w tym roku spotkanie z cyklu Colloquia Lenziana, które z założenia ma być przestrzenią na otwarty dialog o historii, nie stroniącą zarazem od tematów nurtujących nas obecnie.

Polskie ślady w Niemczech – Kalejdoskop

Prezentacja i dyskusja wokół książki
Gość: prof. dr Peter Oliver Loew, dyrektor Niemieckiego Instytutu Spraw Polskich w Darmstadt

Termin: 30 marca 2023 (czwartek), godz. 18.00
Miejsce: Muzeum Historyczne w Ełku, ul. Wąski Tor 1
wstęp wolny


Polaków i Niemców łączy ponadtysiącletnie sąsiedztwo. Wielopłaszczyznowe kontakty, a przede wszystkim migracje z Polski do Niemiec miały większy wpływ na niemiecką codzienność, niżby się to mogło wydawać. Świadectwem tego są już nie tylko polsko brzmiące nazwiska i powiązania rodzinne, wyjazdy na saksy, życie polonijne, lecz także sukcesy Polaków czy migrantów z Polski w niemieckim życiu publicznym i naukowym, na arenach sportowych, w muzyce, sztuce czy literaturze.
Niniejszy kalejdoskop, wydany w języku niemieckim w 2018 roku, oferuje więcej niż tylko encyklopedyczne wzmianki o postaciach czy wydarzeniach. Stanowi raczej zaproszenie do zapoznania się z często nieznanymi lub wymagającymi ponownego odkrycia śladami polskości w Niemczech.
Po niemieckiej premierze książki i wielu spotkaniach z publicznością narodził się pomysł wydania kalejdoskopu w języku polskim. Wiele postaci i wydarzeń wymienionych w hasłach tej książki stanowić będzie naszym zdaniem novum także dla czytelnika polskiego.

Prezentacja książki odbędzie się dzięki wsparciu Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej.

Link do wydarzenia na Facebooku: TUTAJ

Współorganizator: Niemiecki Instytut Spraw Polskich w Darmstadt


Polskie ślady w Niemczech. Kalejdoskop
Dieter Bingen, Andrzej Kaluza, Basil Kerski, Peter Oliver Loew (red.)
Bonn 2022 / Zamówienia: www.hausbooks.pl
Książkę będzie można nabyć w trakcie wydarzenia.