4 czerwca 1989
02 czerwca 2021

4 czerwca 1989 – wybory parlamentarne w Polsce

Wybory 4 czerwca 1989 roku  odbyły się dzięki ustaleniom podjętym wcześniej podczas obrad Okrągłego Stołu. Obowiązywał podział mandatów zakładający, że strona rządowa ma zagwarantowane 65% miejsc w przyszłym Sejmie, a pozostałe 35% może obsadzić strona opozycyjna. Solidarność obsadziła wszystkie przyznane jej mandaty w Sejmie oraz większość w nowoutworzonym Senacie, do którego wybory były w pełni demokratyczne. Z ówczesnego województwa suwalskiego kandydatami opozycyjnymi byli Jerzy Pietkiewicz, Stanisław Bernatowicz, Bronisław Geremek oraz Andrzej Wajda – wszyscy uzyskali mandaty. Frekwencja wyborcza w I turze wyniosła 59% w woj. suwalskim oraz 63% w kraju. Druga tura wyborów odbyła się 18 czerwca i głosowano wówczas wyłącznie na kandydatów strony rządowej, ponieważ w I turze otrzymali zbyt mało głosów, aby uzyskać mandaty. Frekwencja w II turze wyniosła 23%.

Najlepszym podsumowaniem wyborów czerwcowych mogą być słowa prof. Bronisława Geremka wypowiedziane podczas spotkania z wyborcami w Ełku 28 maja: nie są to jeszcze wybory wolne (…), jednak za 4 lata będą już wybory demokratyczne w odróżnieniu od dotychczasowych.

Rzeczywiście następne już takie były.


4 czerwca 1989 – wybory parlamentarne w Polsce

mówi: Jakub Knyżewski (MHE)
nagranie: Magda Szumska (MHE)
montaż: Marta Murzyn (MHE)