Powojenny Ełk w oczach jego mieszkańców

„Bo pamięć niestety ludzka jest taka, że zachowuje te rzeczy najmilsze. A z tych niezbyt miłych to tak, co nieco tylko.”

(fragment wywiadu z Bohdanem Iglickim)

Powojenny Ełk w oczach jego mieszkańców to innowacyjny projekt w skali miasta. Jego celem jest ocalenie pamięci o początkach polskiego Ełku. Projekt jest realizowany dzięki przeprowadzeniu wywiadów ze świadkami historii – najstarszymi mieszkańcami, którzy osiedlili się w Ełku po II wojnie światowej.

Osoby pragnące podzielić się swoją historią powojennego Ełku prosimy o kontakt:

Stowarzyszenie Muzeum dla Ełku
ul. Małeckich 3
19-300 Ełk
e-mail: stowarzyszenie@mhe-elk.pl

Informacja o I edycji projektu Powojenny Ełk w oczach jego mieszkańców

Projekt składał się z dwóch etapów. W ramach pierwszego odbyło się dwudniowe szkolenie, którego uczestnicy wzięli udział w części seminaryjnej i części warsztatowej. Część seminaryjna dotyczyła założeń historii mówionej i powojennej historii Ełku, część warsztatowa – podstaw komunikacji interpersonalnej i metodologii wywiadu pogłębionego. Kolejnym etapem było przeprowadzenie wywiadów ze świadkami ełckiej historii.

Warsztaty odbyły się 10 i 11 marca 2012 roku. Pierwszego dnia czternastoosobowa grupa uczniów (II i III klasa liceum) dowiedziała się, na czym polega metoda historii mówionej, następnie na warsztatach prowadzonych przez dr. socjologii Stefana Marcinkiewicza poznała zasady prowadzenia wywiadu pogłębionego. Ostatnia część odbyła się w Archiwum Państwowym w Suwałkach Oddział w Ełku, gdzie jego kierownik – Tadeusz Mańczuk opowiedział o zasobach ełckiego archiwum, a następnie przybliżył wojenne i powojenne losy naszego miasta, ilustrując swoją wypowiedź mapami i zdjęciami.

W drugim dniu młodzież wzięła udział w warsztatach z komunikacji interpersonalnej prowadzonych przez trenerkę Iwonę Drażbę. Dzięki zajęciom licealiści uczyli się nawiązywać kontakt i umiejętnie prowadzić rozmowę ze świadkami historii. Kolejna część spotkania polegała na praktycznym wykorzystaniu zdobytych umiejętności, czyli przeprowadzeniu „symulowanych” wywiadów.

Od marca do czerwca 2012 r. młodzież przeprowadzała wywiady ze świadkami historii. Zostały nagrane cztery wyczerpujące relacje opisujące wygląd powojennego Ełku, codzienne życie mieszkańców oraz przemiany, jakie zachodziły w mieście w kolejnych dziesięcioleciach. Rozmówcy opisywali swój przyjazd do miasta, pierwsze wrażenia, warunki życia, edukację, a także lata pracy zawodowej. Wspominali o obchodach świąt państwowych i o działalności instytucji życia publicznego. Nie zabrakło osobistych zwierzeń i wspomnień dotyczących unikalnych wydarzeń. Efekty pracy młodzieży są dostępne na naszej stronie.

W ramach realizacji projektu co miesiąc odbywały się warsztaty pogłębiające podstawy komunikacji interpersonalnej oraz podsumowujące dotychczasową pracę. Młodzież dzieliła się zarówno trudnościami, jak i sukcesami podczas przeprowadzania wywiadów. Okazało się, że wielu mieszkańców Ełku pamięta jeszcze początki powojennego miasta, ale nie zawsze byli przekonani do szczerej rozmowy.

Mamy nadzieję, że podjęte przez nas działania stanowią jedynie impuls do dalszej pracy. Liczymy na to, że w ciągu najbliższych lat zaowocują oryginalnymi i barwnymi wspomnieniami ełczan o rozwoju naszego miasta po II wojnie światowej.

W projekcie Powojenny Ełk w oczach jego mieszkańców wzięli udział:

 • Maria Dąbkowska
 • Angelika Deptuła
 • Michał Gryczko
 • Agnieszka Laszkowska
 • Ewelina Nowotka
 • Weronika Roszkowska
 • Mateusz Sawicki
 • Dominika Słabińska
 • Sara Stalonczyk
 • Paulina Stasiewicz
 • Barbara Werno
 • Agata Wielgat
 • Marek Zalewski
 • Karolina Żyluk