Wielka Wojna i Pokój. Wielka Wojna

W dniu 12.10.2015 r. o godz. 17.00 odbyło się uroczyste otwarcie wystawy karykatur z okresu I wojny światowej: „Wielka Wojna i Pokój. Wielka Wojna”.

Uczestnicy wydarzenia mieli okazję wysłuchać wykładu dr. Piotra Szlanty: „(Nie)śmieszna wojna na rysunki i słowa. Rzecz o propagandzie w Wielkiej Wojnie”.

Za zainteresowanie naszą ofertą dziękujemy.

Wystawę można zwiedzać do 30.11.2015 r.:

  • w dni robocze w godz. 7-15
  • w soboty i niedziele w godz. 12-16.

Wystawa pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Ełku Tomasza Andrukiewicza

Wystawa została wypożyczona z Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego w Warszawie
Scenariusz i opracowanie merytoryczne wystawy: dr Piotr Szlanta
Kurator wystawy: Zygmunt Zaradkiewicz

Koncepcja wystawy:

Wystawa jest zogniskowana wokół kilkunastu zasadniczych problemów i zjawisk zachodzących podczas Wielkiej Wojny. Reprodukowane karykatury, w liczbie 84, zostały pogrupowane w czternaście działów tematycznych, a mianowicie: Kocioł bałkański, Militaryzm przed 1914 rokiem, Obrazy Rosjan, Obrazy Niemców, Obrazy Anglików, Szatan znad Szprewy, Życie na froncie, Życie na zapleczu, Role kobiet, Wojna na morzu, Globalny wymiar wojny, Oblicza śmierci, Zabiegi o Polskę oraz Radość sukcesu, gorycz klęski. W każdej z nich, na przykładzie sześciu, pochodzących z różnych państw i prezentujących odmienną perspektywę ilustracji, są prezentowane różnorakie aspekty problemu i punkty widzenia, w tym militarne, dyplomatyczne, polityczne i społeczne. Spinają je działy chronologiczne, prezentujące na początku – narastanie antagonizmów na i wokół Półwyspu Bałkańskiego oraz militaryzację społeczeństw i wyścig zbrojeń przed 1914 rokiem, a na końcu – efekty wojny w postaci rozpadu wielonarodowych imperiów, upadku ładu monarchicznego i narodzin nowych państw narodowych w naszej części Europy. Każdy z działów opatrzony został krótkim wstępem, w którym opisano szersze tło historyczne prezentowanych w nim zagadnień. Ma to, wraz z rozbudowanym podpisem pod każdą z ilustracji, ułatwić widzowi jej prawidłowe zrozumienie. Celowo także zrezygnowaliśmy z podawania nazwisk autorów (w wielu przypadkach nie dało się tego ustalić) prezentowanych prac, a to dlatego, by skupić widza na przekazie propagandowym. Walory artystyczne, czy też ich brak, odgrywają w nim bowiem ograniczoną rolę.

dr Piotr Szlanta