Protestanci na Mazurach. Historia i literatura

PROTESTANCI NA MAZURACH. HISTORIA I LITERATURA

red. naukowa: Jarosław Ławski, Dariusz Zuber, Kazimierz Bogusz


Białystok – Ełk 2017

Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku
Naukowa Seria Wydawnicza
Colloquia Orientalia Bialostocensia
Literatura/Historia, XXXI

Katedra Badań Filologicznych „Wschód – Zachód”
Muzeum Historyczne w Ełku
Kościół Ewangelicko-Metodystyczny Parafia Miłości Bożej w Ełku
Stowarzyszenie Naukowe „Oikoumene”

W podzielonej na trzy części publikacji czytelnik ma możliwość zapoznania się z historią, językiem, literaturą i kulturą protestanckich Mazurów.

Pierwsza część tomu to wspomnienia o pastorze Edwardzie Małłku, których wartość to nie tylko kwestia postaci samego pastora Edwarda Małłka i jego jakże frapujących i bezpośrednich wspomnień, ale również przypomnienie samego Ełku jako miasta będącego przecież stolicą protestantyzmu na Mazurach, o czym nie wszyscy dzisiaj pamiętają.

W części drugiej ponownie odkryty zostaje okres po 1945 roku na tych terenach, kiedy protestantyzm na Mazurach w zasadzie zamarł, a dzięki zawartym w tomie tekstom o najnowszej historii protestantyzmu mazurskiego ponownie powraca on do świadomości odbiorcy.

Część trzecia – język, kultura i piśmiennictwo, to kolejny interesujący wkład badaczy różnych dziedzin nauk humanistycznych w przypomnienie problematyki mazurskich protestantów i próba wyprowadzenia tego tematu poza granice regionu jego dotychczasowego funkcjonowania.

Niniejsza publikacja przypomina o fakcie wyraźnej, długotrwałej żywotności protestantyzmu na Mazurach i w interesujący i odkrywczy sposób aktualizuje go i podejmuje swego rodzaju wyzwanie wprowadzenia zagadnień związanych z tym tematem na arenę ogólnopolską (a i międzynarodową). Nie byłoby to naturalnie możliwe bez powstania nowatorskiego projektu Studia Mazurskie, w ramach którego zaistniała możliwość organizacji konferencji naukowej o mazurskich protestantach, o konieczności i sukcesie której świadczą teksty zaprezentowane w niniejszym tomie.
– z Recenzji dr Jolanty Krzysztoforskiej-Doschek (Uniwersytet Wiedeński, Austria)


Liczba stron:
Format:
ISBN: 978-83-63838-19-5
Oprawa: twarda
Rok wydania: 2017