Mityczna stolica Mazur. Między Ełkiem a Lyck

MITYCZNA STOLICA MAZUR. MIĘDZY EŁKIEM A LYCK

Stefan M. Marcinkiewicz


Książka pt. „Mityczna stolica Mazur. Między Ełkiem a Lyck” stanowi nowatorską i interesującą próbę ukazania historycznych i współczesnych uwarunkowań „mitycznej społeczności” w tożsamości mieszkańców Ełku.

W polskiej literaturze brak było dotychczas tego typu monografii, która oparta byłaby na tak szeroko zakrojonych badaniach historycznych i socjologicznych. Autor dotarł do nowych źródeł i opracowań, które poddał krytycznej analizie. Wykorzystał i prowadził własne badania socjologiczne.

– prof. zw. Andrzej Sakson (Instytut Zachodni w Poznaniu) Prof. Hubert Orłowski


Liczba stron:
Format:
ISBN: 978-83-63838-10-2
Oprawa: miękka
Rok wydania: 2015