Mityczna stolica Mazur. Między Ełkiem a Lyck

Stefan M. Marcinkiewicz;
Muzeum Historyczne w Ełku, 2015

Książka pt. „Mityczna stolica Mazur. Między Ełkiem a Lyck” stanowi nowatorską i interesującą próbę ukazania historycznych i współczesnych uwarunkowań „mitycznej społeczności” w tożsamości mieszkańców Ełku.

W polskiej literaturze brak było dotychczas tego typu monografii, która oparta byłaby na tak szeroko zakrojonych badaniach historycznych i socjologicznych. Autor dotarł do nowych źródeł i opracowań, które poddał krytycznej analizie. Wykorzystał i prowadził własne badania socjologiczne.

prof. zw. Andrzej Sakson (Instytut Zachodni w Poznaniu) Prof. Hubert Orłowski