Ełk. Wodociągi i Kanalizacja 1895-2015

EŁK. WODOCIĄGI I KANALIZACJA 1895-2015

Marek Przybysz, Rafał Żytyniec


Celem publikacji jest przedstawienie historii ełckiej infrastruktury wodno-kanalizacyjnej od momentu powstania w 1895 roku aż do współczesności. Książka składa się z trzech rozdziałów. Tematem pierwszego z nich jest powstanie i rozwój sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w niemieckim mieście Lyck w latach 1895-1945. Rozdział drugi opowiada o historii wodociągów i kanalizacji w polskim Ełku. Ostatni rozdział naszej książki obejmuje lata 1992-2015.

Autorom udało się dotrzeć do wielu niepublikowanych dotychczas materiałów. Oprócz Archiwum w Ełku wykorzystane zostały zasoby Archiwum Akt Nowych w Warszawie, Archiwum Federalnego w Berlinie-Lichterfelde oraz Biblioteki Państwowej w Berlinie. Ich wykorzystanie pozwoliło nie tylko na opisanie nieznanych dotychczas faktów z historii ełckich wodociągów, lecz również na uściślenie i krytyczną weryfikację posiadanych dotychczas wiadomości.


Liczba stron:
Format:
ISBN: 978-83-63838-09-6
Oprawa: twarda
Rok wydania: 2015