Ełcka Kolej Wąskotorowa

Stanisław Jasiński
Muzeum Historyczne w Ełku, Ełk 2018

O historii Ełckiej Kolei Wąskotorowej

Nowa publikacja Muzeum Historycznego w Ełku

Książka Stanisława Jasińskiego pt. „Ełcka Kolej Wąskotorowa” (Ełk: Muzeum Historyczne w Ełku 2018) jest uzupełnioną i znacznie poszerzoną wersją znanej ełczanom poprzedniej książki autora „Ełcka Kolej Wąskotorowa 1913-2001” (Ełk: MOSiR 2002). W pierwszym rozdziale publikacji autor przedstawia historię powstania Ełckiej Kolei Wąskotorowej w kontekście ogólnych założeń polityki komunikacyjnej w Prusach Wschodnich, a następnie jej funkcjonowanie podczas I wojny światowej i w okresie międzywojennym. Cezurą otwierającą drugi rozdział bogato ilustrowanej książki jest rok 1945, kiedy wraz z włączeniem południowych Prus Wschodnich do Polski ełcka kolejka wchodzi w skład PKP, działając najpierw pod nazwą Ełcka Kolej Wąskotorowa (do 1959 r.), a następnie jako Ełcka Kolej Dojazdowa. Na zakończenie książki Jasiński omawia przemiany, jakie nastąpiły od momentu wpisania kolejki do rejestru zabytków w 1991 r. aż do włączenia jej w strukturę Muzeum Historycznego w Ełku.

Stanisław Jasiński, ur. w 1956 r. Historyk kolejnictwa polskiego, artysta fotografik ZPAF, publicysta, poeta. Średnie wykształcenie techniczne TME Toruń, wyższe wykształcenie humanistyczne UMK, ukończył także Studium Fotografiki Okręgu Toruńsko – Bydgoskiego Związku Polskich Artystów Fotografików. W latach 1987 – 1996 starszy inspektor Państwowej Służby Ochrony Zabytków w Toruniu, gdzie zaczął zajmować się zabytkami techniki kolejnictwa. Autor licznych artykułów na temat zabytków „epoki pary” oraz przemian polskiego krajobrazu kulturowego w epoce przemysłowej. Od 2006 r. specjalista d/s fotografii oraz redaktor Biuletynu Informacji Kulturalnej w Wojewódzkim Ośrodku Animacji Kultury w Toruniu. Autor 3 zbiorów poezji (1980, 1984, 1999) oraz ponad 60 artykułów nt. historii fotografii, najnowszych trendów w fotografii artystycznej, literaturze i sztuce współczesnej, publikowanych od 1974 r.