29 maja 2024

Skarb monet z XVII w. z Ełku – analiza wyników badań i wydanie książki

Muzeum Historyczne w Ełku pozyskało dofinansowanie w wysokości 35 500 zł ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury z programu rządowego „Ochrona zabytków archeologicznych”. W ramach projektu pn. „Skarb monet z XVII w. z Ełku – analiza wyników badań i wydanie książki” wydane zostanie dwujęzyczne (polskie i angielskie) monograficzne opracowanie skarbu monet z XVII w. z Ełku. Zespół odkryty w 2020 r. liczy niemal 700 egzemplarzy, zróżnicowanych pod względem pochodzenia oraz nominałów. W 2023 r. zostały one poddane konserwacji oraz analizie składu pierwiastkowego. W 2024 r. skarb zostanie poddany analizie numizmatycznej. Wyniki badań przeprowadzonych w 2023 r. oraz analiza numizmatyczna przyczynią się do rozwoju studiów nad nowożytnym obiegiem pieniężnym Prus Książęcych oraz produkcją menniczą prowadzoną przez Szwedów w XVII w. w Inflantach. W wyniku realizacji projektu przygotowana i wydana zostanie książka zawierająca pełne opracowanie skarbu wraz z dokumentacją fotograficzną wybranych egzemplarzy.


Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego. Wartość dofinansowania: 35 500,00 zł. Całkowita wartość zadania: 44 375,00 zł. Data podpisania umowy o dofinansowanie zadania: 9.05.2024

Projekt realizowany w ramach programu Ochrona zabytków archeologicznych