Inwestycje

Ełcka Kolej Wąskotorowa

Na terenie Ełckiej Kolei Wąskotorowej zrealizowano dwa projekty unijne.

Pierwszy projekt (2009 r.) nosił nazwę „Modernizacja Ełckiej Kolei Wąskotorowej na Potrzeby Turystyki”. Projekt ten obejmował wykonanie ogrodzenia terenu EKW w Ełku i stacji w Sypitkach, budowę zaplecza sanitarnego przeznaczonego dla turystów w Ełku i Sypitkach, wykonanie grilla i wiat w Sypitkach oraz ścieżek i chodników na terenie EKW.

Kwota całkowita dofinansowania wyniosła 653 093,59 zł, w tym

  • z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 367 038,60 zł,
  • dofinansowanie miasta 286 54,99 zł.

Drugi projekt (2011 r.), realizowany pod nazwą Nasze Dziedzictwo – Ełcka Kolej Wąskotorowa, polegał na przeprowadzeniu remontu budynku tzw. wagonowni, wymianie pokrycia dachowego, częściowej wymianie okien oraz naprawie elewacji i posadzek w hali lokomotywowni. Ponadto zrealizowano prace termomodernizacyjne i odnowiono elewację budynku administracyjnego, wykonano parking oraz utwardzono nawierzchnie drogowe i place na terenie EKW.

Kwota całkowita dofinansowania wyniosła 721 051,01 zł, w tym

  • z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 468 683,15 zł,
  • dofinansowanie miasta 252 367,86 zł.