Świadkowie

Historia mówiona

obrazek tymczasowy

Jarosław Kamiński

Jarosław Kamiński urodził się 3 stycznia 1933 roku w Wilnie. Na tereny Polski przyjechał...

obrazek tymczasowy

Władysława Jankowska

Władysława Jankowska urodziła się w 1927 roku na Kurpiach, za Kolnem. Następnie wraz z...

obrazek tymczasowy

Bohdan Iglicki

Bohdan Iglicki urodził się 25 listopada 1933 roku w Grodnie. Jego ojciec od połowy...

obrazek tymczasowy

Lilia Sakowska

Warunki lokalowe po wojnie Lila Sakowska – Myśmy jak przyjechali tutaj no… Ja pamiętam...

obrazek tymczasowy

Lidia Witkowska

Przybycie do Ełku Lidia Witkowska – No ale jak mama zmarła to kto z...

obrazek tymczasowy

Krystyna Gawecka

Powojenna przemoc cz. 1. K.G. – Tych wojaków, tych Ruskich jak ja ich nienawidzę…...

obrazek tymczasowy

Jerzy Chodkiewicz

Jerzy Chodkiewicz urodził się 6 kwietnia 1932 roku w Suwałkach. Jego szkolną edukację pierwszoklasisty...

obrazek tymczasowy

Irena Orłowska

Budynek PCK, ul. Słowackiego 28 Irena Orłowska – A tutaj to było, jak to...

obrazek tymczasowy

Inge i Rudi Kleinschmidt

Ojcowie na froncie Inge Kleinschmidt – Mieszkalim w Kopijakch przed wojną z rodzicami. Ojca...

obrazek tymczasowy

Helmut Jelonnek

Tuż po wojnie H.J. – Tutaj jak się przyszło to wszystko tego… No to...

obrazek tymczasowy

Fryc Wilczewski

Powrót Mazurów i powojenny szaber F.W. – Tu ciotka się wróciła i matkę ściągnęła...

obrazek tymczasowy

Elza i Stanisław Bzura

Pierwsze nabożeństwa po wojnie na Mazurach Eliza Bzura – A pierwsze nabożeństwa były w...