Zydlung

(Zydląg, z jęz. niem. Siedlung – osada) – dawna nazwa części obecnego osiedla Kochanowskiego; było to potoczne określenie domków jednorodzinnych budowanych w okresie III Rzeszy; od nazwiska gaulaitera Ericha Kocha nazwanych „kochówkami”; ta stosunkowo tania i prosta zabudowa była typowa dla Prus Wschodnich; sama spolszczona nazwa Zydląg pojawia się wielu miejscach na obszarze Warmii i Mazur; czasami była używana również na określenie starej części „Zatorza”, gdzie istnieje zabudowa z tego samego okresu.

(na podstawie M. Olszewski, R. Żytyniec, Spacerownik po mieście niezwykłym, Muzeum Historyczne w Ełku, Ełk 2012, s. 110)

Fragmenty do czytania

Zydlung w relacji Jerzego Chodkiewicza

Następnie zamieszkaliśmy przy Emilii Plater, w tych domkach jednorodzinnych. Dawniej nazywało się to Zydlung. To taka dzielnica robotnicza – jednorodzinne domki. I dzisiaj jeszcze tam stoją. Na Emilii Plater 4. Tam był domek jednorodzinny, kawałek szopy przy tym, chlewek, ubikacja obok domu, w tym takim chlewku. No to tam żeśmy zamieszkali. Jak mieszkaliśmy na Emilii Plater mieliśmy kawałek działki, ogródka. Ojciec kilka inspektów założył. Się sadziło ziemniaczki, kawałek na buraczki, na sałatkę w inspektach. Mama hodowała zawsze świniaki, bo chlewek mieliśmy. Zawsze jednego dwa świniaczka. Z ogrodu było żarcie. No a chleb, to wiadomo, to już trzeba było kupić. I krówkę mięliśmy też taką czerwoną polskiej rasy. Przy tej całej hodowli były kury, i był kogut. No jak są kury to i musi być kogut.