03 grudnia 2020

Zwyczaje świąteczne na Mazurach (cz. 2)

W okresie Adwentu na terenie Mazur w niektórych wsiach zaczynali już chodzić chłopcy z papierową bądź drewnianą gwiazdą osadzoną na długim kiju, zaopatrzoną w świeczkę. Pojawiali się również PRZEBIERAŃCY-maszkary, sługi z szemlem (drewniany łeb konia obciągnięty białym materiałem, umocowany na kiju), do pochodu dołączała kobieta z koszem na datki czy też chłopcy przebrani za bociana, kozę i niedźwiedzia.

Młodzież wędrując od domu do domu, śpiewała pieśni adwentowe, których podstawową treścią, a zarazem ich ramą kompozycyjną, było oczekiwanie na nadejście Chrystusa.
Śpiew adwentowy wyrażał chęć przygotowania swej duszy niczym mieszkania na przybycie Zbawiciela. Przygotowanie to polegało na jej oczyszczeniu i przybraniu w pokorę.

Dla Mazurów Bóg miał narodzić się w sercu, które symbolizowało wnętrze człowieka.


opracowała: Magda Szumska, Dział Edukacji Muzeum Historycznego w Ełku

Więcej o zwyczajach świątecznych na Mazurach – TUTAJ.