03 czerwca 2020

Zapraszamy na przejazdy Ełcką Koleją Wąskotorową

Od 6 czerwca wznawiamy przejazdy Ełcką Koleją Wąskotorową.
Przejazdy odbywać się będą na określonych zasadach.

Sprzedaż biletów prowadzona będzie przez internet
https://bilety.muzeum.elk.pl

oraz w formie płatności bezgotówkowych w kasie Muzeum

Podczas jednego przejazdu MHE planuje przewozić maksymalnie 75 osób z zachowaniem reguły połowy miejsc siedzących.
Miejsca zostaną oznaczone specjalnymi naklejkami.

Postój pociągu w miejscowości Sypitki zostanie ograniczony do 45 minut, bez możliwości organizowania ogniska.

Wprowadzone również zostaną zasady przestrzegania higieny:
przy wejściach do wagonów zostaną umieszczone dozowniki z płynem dezynfekującym,
powierzchnie ogólnodostępne w wagonach będą codziennie dezynfekowane,
załoga pociągu zostanie wyposażona w niezbędne środki ochrony osobistej (maseczki, środki dezynfekujące, rękawice),
pasażerowie będą informowani o konieczności stosowania środków ochrony osobistej.

Dodatkowych informacji udziela MHE,
tel. 87 610 00 00
tel. 534 535 004.

Bilety on-line: https://bilety.muzeum.elk.pl

 

Regulamin działalności Ełckiej Kolei Wąskotorowej w okresie stanu zagrożenia epidemiologicznego lub stanu epidemii związanych ze zwalczaniem COVID 19