02 sierpnia 2021

Wystawa/Ausstellung: Siegfried Lenz. Spojrzenia. Annäherungen

W marcu 2021 r. przypadała 95. rocznica urodzin Siegfrieda Lenza – jednego z najwybitniejszych niemieckich pisarzy współczesnych. Z tej okazji Muzeum Historyczne w Ełku przygotowało szczególną wystawę poświęconą osobie pisarza. Po pierwsze jest to prawdopodobnie pierwsze w Polsce spojrzenie muzealników w kierunku pisarza, będącego – obok Güntera Grassa i Heinricha Bölla – czołowym twórcą niemieckiej literatury w XX w. Po drugie szczególna jest struktura wystawy, będąca wielogłosem historyków, kulturoznawców, literaturoznawców, pisarzy i publicystów. Dziewięć autorskich esejów tworzy wielowątkowy kolaż różnych wymiarów życia i twórczości Siegfrieda Lenza. Autorzy pisali swoje eksperckie spojrzenia niezależnie od siebie, przez co pewne wątki biografii pisarza powtarzają się w różnych kontekstach. Tak skonstruowana narracja daje Czytelnikowi możliwość odczytywania poszczególnych spojrzeń jako niezależnych od siebie historii i prezentuje Siegfrieda Lenza jako człowieka, pisarza, obywatela w kontekście czasów, w których przyszło mu żyć.

Na wystawę udało się pozyskać interesujące eksponaty i fotografie z Niemieckiego Narodowego Archiwum Literatury, Fundacji Siegfrieda Lenza w Hamburgu i z archiwum prywatnego Ulli Lenz. Wystawa składa się z dwóch części: w budynku Muzeum prezentowane są pamiątki po pisarzu, natomiast na zewnątrz plansze z esejami poświęconymi życiu i twórczości Siegfrieda Lenza.

Am 12. März 2021 wäre der im masurischen Lyck geborene Schriftsteller und Ehrenbürger der Stadt Siegfried Lenz 95. Jahre alt geworden. Aus diesem Anlass hat das Historische Museum in Ełk/Lyck die Ausstellung „Siegfried Lenz. Spojrzenia. Annäherungen” vorbereitet. In Form von neun Kurzessays, die von Historikern, Kultur- und Literaturwissenschaftlern, Schriftstellern und Publizisten geschrieben wurden, beleuchtet die Ausstellung verschiedene Aspekte des Lebens und des Werkes von Siegfried Lenz, eines – neben Günter Grass und Heinrich Böll – der bekanntesten Vertreter der deutschen Literatur des 20. Jahrhunderts. Dabei werden solche Themen berücksichtigt, wie die literarische Auseinandersetzung mit der masurischen Heimat und ihre Bedeutung für das kulturelle Erbe der heutigen Region Ermland und Masuren, die Auseinandersetzung mit dem Erbe des Nationalsozialismus und des Zweiten Weltkrieges, politisches Engagement des Schriftsteller für die Ostpolitik von Willy Brandt, der Beitrag von Siegfried Lenz für die deutsch-polnische Versöhnung sowie seine Rezeption in Polen.  Ein so konstruiertes Narrativ bietet dem Leser die Möglichkeit, verschiedene Sichtweisen zu entziffern, die unabhängig voneinander Siegfried Lenz als Mensch, Schriftsteller und Bürger seiner Zeit präsentieren.

 

WYSTAWĘ MOŻNA ZWIEDZAĆ:

od 30 lipca do 26 września 2021 roku
od wtorku do niedzieli w godzinach 9.30-16.30*

Die Ausstellung ist vom 30. Juli 2021 bis zum 26. September im Historischen Museum in Ełk/Lyck, ul. Wąski Tor 1, zu besichtigen. Besichtigung: Dienstag-Sonntag von 9.30 bis 16.30 Uhr.

 

Ponadto w ramach wystawy:

  • katalog wystawy: TUTAJ
  • 31 sierpnia odbędzie się premiera spektaklu na podstawie opowiadania Siegfrieda Lenza pt. „Wąskotorowa kolejka imienia Paula Poppa” (szczegóły będziemy podawać na bieżąco)

Wystawa pod Honorowym Patronatem:
Prezydenta Miasta Ełku Tomasza Andrukiewicza
oraz Ambasady Republiki Federalnej Niemiec w Warszawie

Partner wystawy: Academia Baltica
Wsparcie finansowe: Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej

Die Ausstellung steht unter Schirmherrschaft des Stadtpräsidenten von Lyck Tomasz Andrukiewicz und der Deutschen Botschaft in Warschau.

Finanzielle Unterstützung: Stiftung für Deutsch Polnische Zusammenarbeit.
Partner: Academia Baltica Lübeck, Siegfried-Lenz-Stiftung Hamburg.

*zasady zwiedzania i funkcjonowania muzeum – TUTAJ