04 listopada 2019

Wykład: Sytuacja ludności mazurskiej w powiecie ełckim po 1945 r

Zapraszamy serdecznie na finisaż wystawy
EŁK PO KOLEI
Podróż przez historię miasta

wg scenariusza Jakuba Knyżewskiego, Rafała Żytyńca.

Na zakończenie wystawy usłyszymy wykład
dr Stefana Marcinkiewicza
„Sytuacja ludności mazurskiej w powiecie ełckim po 1945 r.”

O wystawie:
Tytuł wystawy jest grą słów: z jednej strony chcemy opowiedzieć dzieje miasta po kolei (czyli chronologicznie), z drugiej pokazać, jak Ełk i Mazury rozwijały się po (wybudowaniu) kolei. Będzie więc to zarazem opowieść o historii nowej siedziby Muzeum Historycznego w Ełku, którym jest zrewitalizowany teren dawnej Lycker Kleinbahn/ Ełckiej Kolei Wąskotorowej.

• Jak zmieniał się Ełk na przestrzeni wieków od „długiego średniowiecza” do nowoczesności?
• Jaki wpływ na wygląd miasta i życie mieszkańców Mazur miała budowa kolei?
• Jak wyglądał wjazd pierwszego pociągu do Ełku 8 grudnia 1868 r.?
• Kim byli Mazurzy i jak brzmi ich gwara?
• Jak wyglądały pierwsze lata powojenne w polskim Ełku?
• Dlaczego Władysław Gomułka został pierwszym po wojnie honorowym obywatelem Ełku?
• Dlaczego Ełk nie został stolicą województwa mazurskiego?
• Jak wyglądał dworzec Ełckiej Kolei Wąskotorowej w latach siedemdziesiątych XX w.?

Wystawa pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Ełku Tomasza Andrukiewicza

Muzeum Historyczne
ul. Wąski Tor 1
19-300 Ełk

Wstęp wolny