04 listopada 2019

Wykład otwarty: Pogańscy Prusowie – między nauką, rekonstrukcją i biznesem

Zapraszamy na wykład otwarty
„Pogańscy Prusowie – między nauką, rekonstrukcją i biznesem”,
który wygłosi dr Alicja Dobrosielska.

21 listopada 2019 r.
godz. 18.00
Muzeum Historyczne w Ełku
ul. Wąski Tor 1
19-300 Ełk

wstęp wolny

O prelegentce:
Dr Alicja Aleksandra Dobrosielska pochodzi z północnego Mazowsza, z tzw. Zawkrza, od wielu lat mieszka i pracuje w Olsztynie i tu czuje się „jak w domu”.
Absolwentka dwóch kierunków studiów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie: Ogrodnictwo (2006) i Historia (2007); studiowała także w J. W. Goethe Universität Frankfurt am Main, w Niemczech (2010-2011); Uczennica śp. prof. Grzegorza Białuńskiego, pod jego kierunkiem napisała pracę doktorską p.t. Opór – oportunizm – współpraca. Prusowie wobec zakonu krzyżackiego w dobie podboju, opublikowaną w 2017 r. Autorka szeregu artykułów dotyczących dawnych ziem pruskich.
Obecnie zatrudniona w dwóch dużych projektach badawczych, finansowanych ze środków Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, jeden z nich jest realizowany przez Uniwersytet Wrocławski i dotyczy słowiańskich sąsiadów Prusów, drugi z kolei jest realizowany przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, i ramach tego projektu powstanie m. in. Słownik historyczno-geograficzny Prus i Warmii w średniowieczu.

Prywatnie

Od 2002 r. aktywny członek Towarzystwa Naukowego Pruthenia, w ramach jego działalności autorka, współautorka szeregu interdyscyplinarnych projektów kulturowych realizowanych ze środków krajowych i zagranicznych, m. in. Świat dawnych Prusów, Olsztyn od korzeni, O garnkach i innych różnościach co na polach rosną;
Obecnie zaangażowana w duży międzynarodowy projekt stowarzyszenia Pruthenia: Polsko-Rosyjski projekt, finansowany ze środków unijnych „Bałtycka Odyseja…”. W ramach tego projektu uczestniczy m. in. w badaniach archeologicznych średniowiecznej pruskiej osady, znajdującej się w Olsztyńskim Lesie Miejskim, przygotowuje opracowanie historyczne dziejów tej osady i organizuje w 2020 r. warsztaty Prussia disign dla projektantów, rekonstruktorów, których intensywnie teraz poszukuje.

Szczęśliwa posiadaczka psa o imieniu Divan, miłośniczka historii i przyrody Warmii i Mazur oraz czekolady:)