02 marca 2020

Wykład otwarty MHE: Czas i przestrzeń mazurskich miast w przyspieszającym świecie

Wykład otwarty MHE:

Czas i przestrzeń mazurskich miast w przyspieszającym
świecie,
prof. dr hab. Wojciech Łukowski
(Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Uniwersytetu Warszawskiego)

3 marca 2020 | godz. 18.00

Wstęp wolny

ul. Wąski Tor 1