16 września 2019

Wycieczka – Śladami zbrodni wojennych w powiecie ełckim i grajewskim

Muzeum Historyczne w Ełku

i Regionalne Stowarzyszenie Polskich Dzieci Wojny w Ełku

zapraszają

28 września 2019

na wycieczkę

Śladami zbrodni wojennych

w powiecie ełckim i grajewskim

 

P R O G R A M W Y C I E C Z K I

10.00 |wyjazd autokarem z parkingu Muzeum Historycznego w Ełku, ul. Wąski Tor 1

10.30–11.30 | Złożenie wiązanek kwiatów przy pomniku ofiar obozu jenieckiego w Boguszach oraz zwiedzanie miejsc pamięci II wojny światowej

11.30–14.00 | Sesja naukowa Śladami zbrodni wojennych w powiecie ełckim i grajewskim (Dom Spotkań z Kulturą w Prostkach)

  • Prostki – gmina naznaczona historią | Rafał Wilczewski (Wójt Gminy Prostki)
  • pierwsze dni września 1939 r. w obszarze przygranicznym (Grajewo – Prostki) | dr Tomasz Dudziński (dyrektor GCK)
  • obóz jeniecki w Boguszach/prostkach (1941–1945) | dr Stefan Marcinkiewicz (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
  • zbrodnie wojenne w powiecie ełckim i grajewskim oczami dziecka | Teresa Ostrowska (Prezes Regionalnego Stowarzyszenia Polskich Dzieci Wojny w Ełku)

Moderacja: dr Rafał Żytyniec (dyrektor Muzeum Historycznego w Ełku)

14.00 | Wyjazd do Grajewa, złożenie wiązanek i zapalenie zniczy na grobach pomordowanych mieszkańców Grajewa i okolic na Cmentarzu Miejskim

 

Szczegółowe informacje na stronie internetowej: www.muzeum.elk.pl

Zapisy pod numerem telefonu 87 732 0283 lub pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@mhe-elk.pl

Koszt: 20 zł od osoby, ilość miejsc ograniczona