14 marca 2023

„Stalag IF Sudauen” – seans i spotkanie z reżyserem

Ełckie Centrum Kultury i Muzeum Historyczne w Ełku zapraszają

„Stalag IF Sudauen” – seans i spotkanie z reżyserem

26 marca 2023 (niedziela), godz. 15.00
Sala Widowiskowa/Kino ECK, ul. Wojska Polskiego 47

SEANS BILETOWANY – BILETY DOSTĘPNE W KASIE ECK ORAZ NA STRONIE: WWW.KINO.ELK.PL

 

 

Inspiracją do stworzenia filmu dokumentalnego była książka Pana Edmunda Sobonia pt. „Stalag IF Sudauen – piekło pod niebem suwalskim”. Powyższa książka to najobszerniejsze opracowanie traktujące o istnieniu obozu Stalag IF. Są w niej zawarte relacje żyjących świadków i rodzin tych, którzy już odeszli. Film powstał, aby przybliżyć widzom fakty o funkcjonowaniu obozu oraz uzmysłowić dramat ludzi, którzy w męczarniach stracili życie.

Co zadziwiające, bardzo ciężko znaleźć jakiekolwiek naukowe opracowania filmowe czy książkowe opisujące historię obozu Stalag IF Sudauen. Nie wspominając już o miejscach pamięci czy choćby akapitu w szkolnych podręcznikach do historii. Jedynym obiektem upamiętniającym ofiary działania obozu jest cmentarz przy ulicy Reja w Suwałkach. Szacunkowa liczba 50000 ofiar spotkała się z historyczną obojętnością. Dla porównania obóz Stalag IB w Olsztynku, w którym zginęła podobna liczba jeńców wojennych, doczekał się własnego muzeum z profesjonalnie wykonanymi makietami obozu, mnóstwem pamiątek i interaktywnymi tablicami multimedialnymi. W obozie Stalag IF Sudauen przetrzymywani byli głównie rosyjscy jeńcy wojenni, ale znajdowali się tam również Polacy, Żydzi, Włosi i Azjaci.

Reżyserem filmu „Stalag IF Sudauen” jest Krzysztof Dawid Kowalewski – suwalczanin, filmowiec i fotograf. Weźmie on udział w dyskusji, którą poprowadzi Kazimierz Bogusz. Naszym gościem będzie również dr Stefan Michał Marcinkiewicz.

Premiera filmu odbyła się w 2022 roku. Projekt został wsparty finansowo przez Miasto Suwałki w ramach stypendium artystycznego przyznanego Krzysztofowi Kowalewskiemu na ten cel.

Plakat promujący film "Stalag IF Sudauen", na którym widać obóz jeniecki, jak i samych jeńców. Poza tytułem filmu jest informacja o reżyserze, którym jest Krzysztof Dawid kowalewski.