17 lutego 2023

Sobota w starej lokomotywowni

Muzeum Historyczne w Ełku zaprasza

SOBOTA W STAREJ LOKOMOTYWOWNI

Bezpłatne zwiedzanie z przewodnikiem
ścieżki edukacyjnej „Co kryje stara lokomotywownia?”

 

Terminy: 25 lutego, 18 marca, 15 kwietnia 2023
Godziny wejść: 10.00 (dla dzieci), 12.00 (dla dorosłych)

 

Oferta dla wszystkich zainteresowanych!
Liczba miejsc ograniczona
Obowiązują zapisy:
Tel. 87 732 02 82

Oprowadza: Łukasz Zyskowski (MHE)

Regulamin zwiedzania ścieżki edukacyjnej „Co kryje stara lokomotywownia?”