22 listopada 2022

Sobota w starej lokomotywowni – zwiedzanie z przewodnikiem

Muzeum Historyczne w Ełku zaprasza

SOBOTA W STAREJ LOKOMOTYWOWNI

Bezpłatne zwiedzanie z przewodnikiem
ścieżki edukacyjnej „Co kryje stara lokomotywownia?”

 

Termin: 26 LISTOPADA 2022
Godziny wejść: 10.00, 12.00, 14.00

 

Oferta dla wszystkich zainteresowanych!
Liczba miejsc ograniczona
Obowiązują zapisy:
Tel. 87 732 02 82, 87 732 02 84

Regulamin zwiedzania ścieżki edukacyjnej „Co kryje stara lokomotywownia?”