16 listopada 2021

Śladami stanu wojennego – oprowadzanie edukacyjne po wystawie

W ramach 40. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w Polsce

Muzeum Historyczne w Ełku
zaprasza na

 oprowadzanie edukacyjne

„Śladami Stanu Wojennego”

w ramach wystawy „Stan Wojenny”

 

Termin realizacji: 23 listopada – 17 grudnia 2021
Opłata: 4 zł od uczestnika (opiekunowie bezpłatnie)

 

Informacje i zapisy:
Magda Szumska, Dział Edukacji MHE, tel. 87 732 02 84
Liczba miejsc ograniczona, liczy się kolejność zgłoszeń