06 czerwca 2020

Regulamin działalności Ełckiej Kolei Wąskotorowej w okresie stanu zagrożenia epidemiologicznego lub stanu epidemii związanych ze zwalczaniem COVID 19

Regulamin

działalności Ełckiej Kolei Wąskotorowej

w okresie stanu zagrożenia epidemiologicznego lub stanu epidemii związanych

ze zwalczaniem COVID 19

I/ Niniejszy regulamin zostaje wprowadzony w związku z epidemią wirusa COVID 19 i stanowi uzupełnienie dotychczasowych regulacji zwiedzania Muzeum Historycznego w Ełku oraz korzystania z Ełckiej Kolei Wąskotorowej. Wszystkie regulaminy ww. okresie stosowane są jednocześnie.

 

II/ Ww. regulamin obowiązuje do czasu zniesienia ograniczeń związanych z działalnością instytucji kultury oraz przewozów kolejowych lub ich zaostrzenia.

 

III/ Korzystanie z Ełckiej Kolei Wąskotorowej, w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemiologicznego oraz stanu epidemii COVID 19, odbywać się będzie na następujących zasadach:

 

1/ Przejazdy Ełcką Koleją Wąskotorową odbywać się będą zgodnie z rozkładem jazdy publikowanym przez Muzeum. Ww. rozkład może ulegać zmianom. Aktualny rozkład jazdy publikowany będzie na stronie internetowej Muzeum oraz wywieszony przy kasie w Muzeum.

 

2/ Muzeum wprowadza ograniczenia w ilości przewożonych pasażerów. Maksymalna ilość pasażerów w trakcie jednego przejazdu ww. okresie wynosi 75 osób. Miejsca do siedzenia zostaną oznaczone naklejkami. Ograniczenie ilości przewożonych pasażerów obowiązuje do jego odwołania przez Dyrektora Muzeum Historycznego.

 

3/ Piesi w terenie otwartym mają obowiązek stosować się do obowiązujących nakazów, w tym utrzymywać co najmniej 2-metrowe odległości, chyba, że obowiązujące przepisy zwalniają poszczególne osoby z ww. nakazu.

 

4/ Zwiedzający, w tym piesi mają obowiązek noszenia maseczek lub innego rodzaju zasłaniania ust i nosa zgodnie z obowiązującymi w danym momencie przepisami. Usta i nos należy zasłonić w przestrzeni otwartej, gdy nie ma możliwości zachowania 2 metrów odległości od innych, zaś w przestrzeni zamkniętej np.: w Muzeum czy w pociągu, bez względu na odległości. Ww. obowiązek nie dotyczy osób, zwolnionych z obowiązku przestrzegania ww. nakazów przepisami prawa.

 

5/ Sprzedaż biletów prowadzona będzie przez Internet oraz w kasie Muzeum. Kasa w Muzeum jest czynna w godzinach 9.30- 16.30, z przerwą techniczną w godzinach 13.00-14.00.