16 września 2019

Polacy i Niemcy – trudne sąsiedztwo

Polacy i Niemcy – trudne sąsiedztwo

dyskusja panelowa z udziałem:

red. Adama Krzemińskiego
(Tygodnik POLITYKA)
prof. Roberta Traby
(Polska Akademia Nauk)
moderacja:
dr Rafał Żytyniec
(Muzeum Historyczne w Ełku)

24 września 2019
godz. 18.00
Muzeum Historyczne w Ełku | ul. Wąski Tor 1
WSTĘP WOLNY

Honorowy patronat nad spotkaniem objął
Prezydent Miasta Ełku Tomasz Andrukiewicz