07 lutego 2019

Oprowadzanie autorskie z Jackiem Rutkowskim po wystawie „Od zaborów do niepodległości”

Muzeum Historyczne w Ełku zaprasza na

oprowadzanie autorskie z Jackiem Rutkowskim po wystawie:
„Od zaborów do niepodległości”

Termin: 8 lutego 2019 r. | godz. 18.00
Miejsce: Muzeum Historyczne w Ełku | ul. Wąski Tor 1
Wstęp wolny

*Jacek Rutkowski – nauczyciel-konsultant Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie filia w Olecku. Jest pomysłodawcą i autorem wystawy historycznej: „Od zaborów do niepodległości”. Eksponaty to oryginalne dokumenty i artefakty, dotyczące zaborów i niepodległości Polski, pochodzące z prywatnych zbiorów autora. Uzupełnia je prezentacja multimedialna. Wystawa jest skierowana do nauczycieli i uczniów wszystkich typów szkół.