20 czerwca 2018

Nowość w sklepie MHE „Ełcka Kolej Wąskotorowa”

Muzeum Historyczne w Ełku wydało nową publikację – „Ełcką Kolej Wąskotorową” Stanisława Jasińskiego. Książka ta jest uzupełnioną i znacznie poszerzoną wersją znanej ełczanom poprzedniej książki autora „Ełcka Kolej Wąskotorowa 1913-2001” (Ełk: MOSiR 2002). W pierwszym rozdziale publikacji autor przedstawia historię powstania Ełckiej Kolei Wąskotorowej w kontekście ogólnych założeń polityki komunikacyjnej w Prusach Wschodnich, a następnie jej funkcjonowanie podczas I wojny światowej i w okresie międzywojennym. Cezurą otwierającą drugi rozdział bogato ilustrowanej książki jest rok 1945, kiedy wraz z włączeniem południowych Prus Wschodnich do Polski ełcka kolejka wchodzi w skład PKP, działając najpierw pod nazwą Ełcka Kolej Wąskotorowa (do 1959 r.), a następnie jako Ełcka Kolej Dojazdowa. Na zakończenie książki Jasiński omawia przemiany, jakie nastąpiły od momentu wpisania kolejki do rejestru zabytków w 1991 r. aż do włączenia jej w strukturę Muzeum Historycznego w Ełku.

Przypominamy, że nasze publikacje można nabyć zarówno w kasie MHE na terenie Ełckiej Kolei Wąskotorowej, ul. Wąski Tor 1, jak również w naszym sklepie na ALLEGRO.