14 czerwca 2022

Nowa Rada Muzeum Historycznego w Ełku

Dzisiaj, tj. 13 czerwca 2022, odbyło się (hybrydowo) posiedzenie Rady Muzeum Historycznego w Ełku, podczas którego Tomasz Andrukiewicz, Prezydent Miasta Ełku, wręczył nominacje jej aktualnym członkom.
I tak, zgodnie z Uchwałą nr XLI.411.2022 Rady Miasta Ełku z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie powołania członków Rady Muzeum przy Muzeum Historycznym w Ełku, w skład tego organu weszli:
  1. dr hab. Anna Ziębińska-Witek, prof. UMCS – pracownik naukowy Katedry Humanistyki Cyfrowej i Metodologii Historii UMCS;
  2. ks. prof. dr hab. Andrzej Kopiczko – archiwista, historyk, profesor nauk humanistycznych i nauczyciel akdaemicki w Olsztynie;
  3. dr hab. Janusz Trupinda – prezes Pomorskiego Oddziału Stowarzyszenia Muzealników Polskich, dyrektor Muzeum Zamkowego w Malborku;
  4. Andrzej Szymański – lekarz, miłośnik i znawca historii Ełku oraz regionu;
  5. Tomasz Kopoczyński – adwokat, wykładowca Uniwersytetu Gdańskiego, Konsul honorowy Wielkiego Księstwa Luksemburga, mecenas sztuki;
  6. Robert Sadowski – dyrektor Muzeum Wojska Polskiego w Białymstoku;
  7. Władysław Markowski – historyk, emetytowany nauczyciel historii w I Liceum Ogólnokształcącym w Ełku;
  8. Basil Kerski – dyrektor Europejskiego Centrum Solidarności, politolog, redaktor naczelny Magazynu Polsko-Niemieckiego DIALOG;
  9. Emilia Górska – radna Miasta Ełku, przedstawicielka Komisji Edukacji i Kultury.
Rada wybrała na przewodniczącego dr. hab. Janusza Trupindę, zaś Emilię Górską i Władysława Markowskiego na wiceprzewodniczących.
fot. Marta Murzyn/MHE