07 grudnia 2022

Modernizacja oraz wyposażenie zabytkowego budynku lokomotywowni dla potrzeb Muzeum Historycznego w Ełku etap II B

Zakończyła się modernizacja zabytkowej lokomotywowni

Muzeum Historyczne w Ełku zakończyło właśnie projekt „Modernizacja oraz wyposażenie zabytkowego budynku lokomotywowni dla potrzeb Muzeum Historycznego w Ełku etap II B”. Wartość projektu wyniosła 1 111 300,00 zł, z czego kwota dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 stanowi 909 549,97 zł. Wkład własny do projektu to 201 750,03 zł. Dzięki inwestycji budynek lokomotywowni Ełckiej Kolei Wąskotorowej spełnia standardy XXI wieku, a także zyskał nowe funkcje kulturalne.

Projekt zakładał renowację budynku lokomotywowni, będącego zabytkiem wpisanym do rejestru wraz z nadaniem mu funkcji kulturalnych i edukacyjnych. W budynku lokomotywowni wykonane  zostały roboty budowlane związane m.in. z jego adaptacją na potrzeby kulturalne. W ramach projektu zakupiono nowoczesne wyposażenie dzięki, któremu stworzona została ekspozycja i ścieżka edukacyjna, w ramach której odwiedzający w interaktywny sposób zapoznają się z szeregiem zagadnień z obszaru techniki i historii. Stanowiska prezentują m.in. historię kowalstwa i technik metalurgicznych oraz historię kolei ze szczególnym uwzględnieniem historii kolei w Prusach Wschodnich. Wyjątkowym punktem ścieżki edukacyjnej jest tzw. magic wall, czyli interaktywna ścianka prezentująca narzędzia stosowane w kowalstwie. Dzięki inwestycji powstał niekonwencjonalny projekt muzealny o nazwie „Co kryje stara lokomotywownia czyli nauka przez zmysły”. Projekt wpisuje się w założenia określone w SZOOP RPO WiM Dział.6.1 Infrastruktura kultury – realizowane działania pozwolą na przystosowanie MHE do prowadzenia w nowoczesny sposób działalności kulturalnej i przyczynią się do wzrostu jakości i różnorodności oferty kulturalnej regionu, przez co umożliwią poszerzenie jego oferty turystycznej. Zachowane zostało pierwotne, historyczne przeznaczenie budynku oraz wyeksponowane zostały jego walory zabytkowe.