12 października 2021

Modernizacja oraz wyposażenie zabytkowego budynku lokomotywowni dla potrzeb Muzeum Historycznego w Ełku etap II B

 

W tym roku rozpocznie się modernizacja zabytkowej lokomotywowni

Muzeum Historyczne w Ełku otrzymało dofinansowanie projektu „Modernizacja oraz wyposażenie zabytkowego budynku lokomotywowni dla potrzeb Muzeum Historycznego w Ełku etap II B”. Wartość projektu wynosi 1 188 032,78 zł, z czego kwota dofinansowania stanowi 983 098,28 zł. Wkład własny do projektu to 204 934,50 zł. Tym samym jeden z zabytkowych budynków kompleksu Ełckiej Kolei Wąskotorowej przejdzie modernizację i zyska nowy blask.

Projekt zakłada renowację budynku lokomotywowni, będącego zabytkiem wpisanym do rejestru wraz z nadaniem mu funkcji kulturalnych i edukacyjnych. W budynku lokomotywowni zostaną wykonane roboty budowlane związane m.in. z adaptacją budynku lokomotywowni na potrzeby kulturalne. W ramach projektu zostanie zakupione nowoczesne wyposażenie dzięki, któremu zostanie stworzona ekspozycja i ścieżka edukacyjna, w ramach której odwiedzający w interaktywny sposób zapoznają się z szeregiem zagadnień z obszaru nauk ścisłych i historii. Zostanie stworzony warsztat z kuźnią. Planowane jest również wzbogacenie ekspozycji elementami multimedialnymi wyjaśniającymi zasady działania i funkcje poszczególnych urządzeń. Powstanie niekonwencjonalny projekt muzealny o nazwie „Co kryje stara lokomotywownia czyli nauka przez zmysły”. Projekt wpisuje się w założenia określone w SZOOP RPO WiM Dział.6.1 Infrastruktura kultury – realizowane działania pozwolą na przystosowanie MHE do prowadzenia w nowoczesny sposób działalności kulturalnej i przyczynią się do wzrostu jakości i różnorodności oferty kulturalnej regionu, przez co umożliwią poszerzenie jego oferty turystycznej. Będzie to również przestrzeń, z której będą mogły korzystać inne organizacje czy grupy nieformalne, realizując tam swoje działania kulturalne i edukacyjne. Zachowane zostanie pierwotne, historyczne przeznaczenie budynku oraz wyeksponowane zostaną jego walory zabytkowe. Planowane zakończenie projektu koniec 2022 r.